Giỏ hàng

Công ty cổ phần là gì

Công ty cổ phần là gì ? Là một trong những thắc mắc của nhiều bạn sinh viên khi nghiên cứu luật doanh nghiệp Việt Nam cũng như những người chuẩn bị mở công ty cổ phần để hoạt động. Vậy công ty cổ phần là gì và nó được quy định như thế nào?

Công ty cổ phần có tên tiếng anh là Joint stock company.

Công ty cổ phần là gì

Sau đây kế toán YTHO xin gởi đến các bạn khái niệm công ty cổ phần:

Theo luật doanh nghiệp 2014 thì công ty cổ phần được quy định như sau:

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

Như vậy công ty cổ phần là loại hình công ty có tư cách pháp nhân. Sau khi được đăng ký thành lập thành công thì nó có quyền đứng ra thực hiện các giao dịch mua bán trao đổi hàng hóa. Những người mua cổ phần của công ty thì chỉ liên quan đến công ty cổ phần theo số vốn góp này.

Ngoài ra, trong công ty cổ phần có nhiều loại cổ phần khác nhau bao gồm: cổ phần phổ thông, cổ phần ưu đãi, …Những loại cổ phần này chúng ta sẽ nghiên cứu tiếp ở các bài học tiếp theo.

Trên đây là định nghĩa công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp 2014. Bạn nào có định nghĩa hay hơn vui lòng đóng góp ở bình luận bên dưới nhé.

Tham khảo:  Dịch vụ thành lập công ty cổ phần