Giỏ hàng

Công văn 16132/BTC-TCT bắt buộc doanh nghiệp nộp thuế điện tử

Hầu như những người làm kế toán đã quen thuộc với thuộc ngữ nộp thuế điện tử, Bộ Tài Chính cũng đã ban hành công văn 16132/BTC-TCT bắt buộc doanh nghiệp nộp thuế điện tử, nộp thuế điện tử dễ hay khó và công việc này được thực hiện như thế nào.

Trước hết, nộp thuế điện tử bạn cần những công cụ sau:

+ Tài khoản ngân hàng công ty đã đăng ký với cơ quan thuế

+ Token (chữ ký số điện tử)

Hiện này, nhà nước ta đang đẩy mạnh triển khai chương trình Nộp thuế điện tử. Đưa nộp thuế điện tử áp dụng trên toàn quốc.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo triển khai nộp thuế điện tử như sau:

– Chỉ đạo UBND quận, huyện và các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn yêu cầu doanh nghiệp thuộc phạm vi đơn vị quản lý phải thực hiện nộp thuế điện tử.

– Chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ cơ quan Thuế và các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tuyên truyền, phối hợp triển khai nộp thuế điện tử cho doanh nghiệp.

Đồng thời, chỉ đạo Ngân hàng thương mại từ tháng 12/2015 chỉ chấp nhận nộp tiền thuế bằng hình thức điện tử.

– Giao Sở Thông tin Truyền thông làm đầu mối kiểm tra, giám sát việc phối hợp triển khai chương trình Nộp thuế điện tử giữa các đơn vị và có báo cáo kết quả hàng tháng gửi tới UBND tỉnh, thành phố.

Công văn 16132/BTC-TCT được ban hành ngày 02/11/2015.