Giỏ hàng

Công việc của cost controller

Công việc của cost controller là mô tả tất cả các công việc có liên quan đến cost controller. Có thể sau khi đọc xong bài viết của tôi, bạn có thể thét lên: Ồ, sao công việc nhiều quá vậy.

Trong một doanh nghiệp, người ta nói rằng bộ phận sale là bộ phận mang về doanh thu. Còn bộ phận kế toán là bộ phận kiểm soát chi phí, theo tiếng Anh là cost controller. Một doanh nghiệp người ta chú trọng đến tăng doanh thu sau đó mới quan tâm đến kiểm soát chi phí, điều này là hoàn toàn đúng thôi vì nếu doanh nghiệp mới ra thì thông thường là ít chi phí, điều cần là phải mang về nhiều doanh thu. Vì vậy, một cost controller chỉ xuất hiện khi nào doanh nghiệp đó đã đủ mạnh.

Các công việc của kế toán cost controller trong doanh nghiệp

Công việc của cost controller chúng ta phân tích ở 2 phương diện là kế toán tài chính và kế toán quản trị.

Về kế toán tài chính thì cost controller phải kiểm soát tất cả các chi phí của doanh nghiệp liên quan bao gồm: chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung, chi phí thuế, chi phí khác, chi phí giá vốn, chi phí quản lý, chi phí bán hàng,…Kiểm soát như thế nào và cách làm ra sao thì phải xem xét đến kế toán quản trị.

Thông thường, những người làm cost controller họ phải hoạch định ngân sách chi phí cho từng loại chi phí, cho từng phòng ban, thậm chí là những chi tiết nhỏ nhất,…cái này trong kế toán quản trị người ta gọi là dự toán ngân sách hay master budget. Việc xây dựng dự toán ngân sách như thế nào thì ở bài viết này tôi không nói rõ, tôi sẽ gởi đến các bạn ở bài viết khác hoặc các bạn có thể gởi yêu cầu cho chúng tôi.

Xây dựng một mô hình dự toán ngân sách chỉ là lý thuyết, để biến nó thành hữu dụng thì cần phải so sánh với thực tế. Sau đó phân tích biến động để đưa ra giải pháp làm cho chi phí ở mức nhỏ nhất mà doanh nghiệp vẫn hoạt động hiệu quả.

Như vậy cost controller họ thiên về kế toán quản trị. Họ không những tinh thông kế toán tài chính mà còn phải giỏi rất nhiều mô hình kế toán quản trị. Ở đây tôi đơn cử là mô hình dự toán ngân sách. Những mô hình này đòi hỏi sự nghiên cứu rất nhiều để có thể áp dụng vào thực tế thành công.

 

Các bạn có thêm những thắc mắc về công việc của cost controller hay một kế toán cost controller thì hãy để lại bình luận cho chúng tôi nhé.

Tham khảo:  Khóa học kế toán cost controller