Giỏ hàng

Công việc của kế toán nhà thuốc

Công việc của kế toán nhà thuốc bao gồm nhiều công việc khác nhau, tùy thuộc vào mỗi nhà thuốc. Các hình thức nhà thuốc hiện nay bao gồm:

  • Nhà thuốc tư nhân gia đình

Đăng ký theo hình thức hộ gia đình cá thể, sử dụng phương pháp thuế khoán, có thể được phép phát hành hóa đơn bán hàng. Theo hình thức này thì doanh nghiệp chỉ cần thuê kế toán viết hóa đơn và nộp thuế khoán theo tỷ lệ. Trường hợp này đơn giản.

  • Doanh nghiệp kinh doanh nhà thuốc

Trường hợp doanh nghiệp đăng ký thuế theo phương pháp khấu trừ, phát hành hóa đơn GTGT, doanh nghiệp kinh doanh thuốc ở khâu thương mại không sản xuất. Các công việc chính của kế toán bao gồm:

Công việc hàng ngày:

+ Theo dõi nhập xuất tồn các loại thuốc

+ Viết hóa đơn GTGT

+ Thu chi tiền mặt

+ Lập các phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất

+ Nhập chứng từ lên hệ thống sổ sách kế toán

Công việc hàng tháng/quý:

+ Báo cáo thuế GTGT theo tháng/quý

+ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng/quý

+ Tính lương theo tháng

+ Tính thuế TNCN theo tháng/quý

+ Tạm tính thuế TNDN

Công việc hàng năm:

+ Quyết toán thuế TNCN

+ Quyết toán thuế GTGT nếu phát sinh đối tượng không chịu thuế

+ Quyết toán thuế TNDN

Trên đây là một số công việc của kế toán nhà thuốc YTHO gởi đến các bạn. Mọi thắc mắc vui lòng để lại bình luận bên dưới.

Tham khảo: Định khoản kế toán nhà thuốc