Giỏ hàng

Đặc điểm của kế toán

Bài học tiếp theo của chúng ta là ” đặc điểm của kế toán”. Những điều này hình như cũng rất cần thiết cho chúng ta thì phải.  Đùa vậy thôi, chứ mấy hàng chữ này sẽ giúp bạn rất nhiều trong học tập cũng như công việc đấy. Vào bài nha!

1. Cơ sở ghi sổ sách kế toán

Là những chứng từ gốc hợp lệ, đảm bảo thông tin chính xác và có cơ sở hợp lý.

2. Sử dụng cả ba loại thước đo

Giá trị, hiện vật và thời gian. Nhưng chủ yếu là giá trị.

3. Thông tin số liệu

Bằng hệ thống biểu mẫu báo cáo theo qui định của Nhà nước (thông tin bên ngoài) và theo các biểu mẫu báo cáo do giám đốc qui định (đối với thông tin nội bộ).

4. Phạm vi sử dụng số liệu

Trong nội bộ đơn vị kinh tế, các cơ quan chức năng Nhà nước, nhà đầu tư, ngân hàng, người cung cấp.

Chúng mình sẽ cố gắng chia nhỏ bài ra để các bạn đọc cho đỡ buồn ngủ, tất cả các kiến thức về nguyên lý kế toán đều được cập nhật tại trang web này, nhơ theo dõi từng  bài giảng nha. Chúc bạn có những thời gian với YTHO thật vui vẻ. Bất kì câu hỏi nào, dù không có trong bài giảng của chúng mình, bạn hãy cứ comment, chúng mình sẽ trả lời và nghiên cứu cùng bạn.