Giỏ hàng

Đặc điểm của thuế GTGT

Đặc điểm của thuế GTGT được chia sẻ bởi công ty kế toán YTHO

Sau khi đã biết được thuế GTGT là gì chúng ta tiếp tục đi khám phá đặc điểm của thuế GTGT để hiểu rõ về loại thuế giá trị gia tăng đầy phiền phức này nhé các bạn

Thuế GTGT có nhiều đặc điểm và đặc trưng tùy theo nhu cầu và quan niệm của mỗi người. Tuy nhiên kế toán Ytho xin đúc kết một số đặc điểm đặc trưng của thuế GTGT như sau:

+ Thuế GTGT là một loại thuế tiêu dùng, là một yếu tố cấu thành trong giá cả HHDV, là khoản thu được cộng thêm vào giá bán của người cung cấp, hay nói cách khác giá cả HHDV mà người tiêu dùng mua bao gồm cả thuế GTGT

+ Thuế GTGT đánh vào GTGT của HHDV phát sinh ở các giai đoạn từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng HHDV đó. Tổng số thuế GTGT thu được ở tất cả các giai đoạn sẽ bằng số thuế GTGT tính trên giá bán cho người tiêu dùng cuối cùng

+ Thuế GTGT là loại thuế có tính trung lập cao

@ Thứ nhất, thuế GTGT không bị ảnh hưởng của bởi kết quả kinh doanh của người nộp thuế. Do vậy, thuế GTGT không phải là yếu tố của chi phí sản xuất mà chỉ đơn thuần là khoản thu được cộng thêm vào giá bán của người cung cấp HHDV
@ Thứ hai, thuế GTGT không bị ảnh hưởng bởi quá trình tổ chức và phân chia quá trình SXKD, bởi tổng số thuế ở các giai đoạn luôn bằng số thuế tính trên giá bán ở giai đoạn cuối cùng bất kế số giai đoạn nhiều hay ít

+ Về phạm vi đánh thuế GTGT chỉ đánh vào hoạt động tiêu dùng trong phạm vi lãnh thổ, không đánh vào hành vi tiêu dùng ngoài lãnh thổ

Trong thực tế, tại Việt Nam các doanh nghiệp là người nộp thuế, còn người tiêu dùng là người chịu thuế. Một bên là chịu thuế, một bên là nộp thay, vấn đề đặt ra là các doanh nghiệp có “thật thà” nộp thuế hay không? Các bộ luật hiện hành đã có quy định rõ ràng đối với các doanh nghiệp vi phạm về thuế GTGT, tuy nhiên các yếu tố ngầm định vẫn diễn ra, nhà nước luôn bị mất đi một khoản thu lớn.

Từ đặc điểm của thuế GTGT đã dẫn đến những những vai trò quan trọng của thuế gtgt đối với mỗi nhà nước.