Giỏ hàng

Đặc điểm của thuế tài nguyên

Đặc điểm của thuế tài nguyên  là bài viết nói lên các đặc điểm của thuế tài nguyên  hiện nay.  Các đặc điểm của thuế tài nguyên được rút ra thì định nghĩa của thuế tài nguyên và dùng để suy ra  một số vai trò của thuế tài nguyên.

Các đặc điểm của thuế tài nguyên

Sau đây kế toán Ytho xin giới thiệu một số đặc điểm của thuế tài nguyên:

+ Thuế tài nguyên là loại thuế gián thu

Người tiêu dùng hàng hóa chịu thuế tài nguyên mới là người chịu thuế. Còn đối tượng nộp thuế thì thường là không chịu thuế

+ Thuế tài nguyên chỉ đánh vào các tài nguyên thiên nhiên gồm:

Khoáng sản kim loại; Khoáng sản không kim loại; Dầu thô; Khí thiên nhiên; Sản phẩm của rừng tự nhiên; Hải sản tự nhiên (động vật và thực vật);Nước thiên nhiên;Yến sào thiên nhiên; Tài nguyên thiên nhiên khác.

+ Thuế suất thuế tài nguyên khác nhau ở các tài nguyên thiên nhiên khác nhau

Thuế suất thuế tài nguyên chưa đủ cao để bảo vệ được các tài nguyên thiên nhiên quý hiếm. Các tài nguyên càng ngày càng hiếm hơn do đó mức thuế suất áp dụng cũng cần càng ngày càng cao hơn

Kế toán Ytho đã gởi đến các bạn: Đặc điểm của thuế tài nguyên. Bạn nào có thắc mắc về bài viết: Đặc điểm của thuế tài nguyên vui lòng để lại bình luận cho mọi người nhé.

Bài giảng thuế tài nguyên và môi trường