Giỏ hàng

Đăng ký mở tài khoản ngân hàng khi thành lập doanh nghiệp

Đăng ký mở tài khoản ngân hàng khi thành lập doanh nghiệp

Đăng ký mở tài khoản ngân hàng khi thành lập doanh nghiệp là một trong những thủ tục mới mà sở kế hoạch đầu tư tạo điều kiện cho doanh nghiệp rút ngắn thời gian để đi vào hoạt động ổn định.

Thủ tục này được sở kế hoạch đầu tư TP HCM triển khai từ ngày 19/05/2016. Đến ngày 19/08/2016 thì sở kế hoạch đầu tư TP HCM sẽ có quyết định chính thức về vấn đề này

Mẫu phiếu Đăng ký mở tài khoản ngân hàng khi thành lập doanh nghiệp như sau:

Hiện nay mới chỉ có một số ngân hàng biết đến chương trình và tham gia. Hy vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều hơn những ngân hàng cho phép doanh nghiệp thực hiện điều này.

Việc mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp mới thành lập như thế này sẽ giúp doanh nghiệp không phải làm mẫu đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư nữa. Việc còn lại của doanh nghiệp là đăng ký nộp thuế điện tử theo tài khoản ngân hàng này.

Lưu ý: Doanh nghiệp nên lựa chọn ngân hàng có phí chuyển tiền thấp, tiện lợi để tiết kiệm chi phí cho mình.

Tham khảo:  Hướng dẫn đăng ký thành lập doanh nghiệp toàn tập