Giỏ hàng

Đăng ký thang bảng lương có cần xác nhận không thành lập công đoàn

Đăng ký thang bảng lương có cần xác nhận không thành lập công đoàn ? là câu hỏi của không ít những bạn phải làm thang bảng lương gởi đến phòng lao động thương binh và xã hội.

Đăng ký thang bảng lương có cần xác nhận không thành lập công đoàn

Liên đoàn lao động với phòng lao động thương binh và xã hội đã phối hợp cùng nhau để bắt doanh nghiệp phải thành lập công đoàn và đóng phí công đoàn cho địa phương.

Khi bạn tới đăng ký thang bảng lương tại phòng lao động thương binh và xã hội, nếu không có xác nhận bên liên đoàn lao động là không thành lập công đoàn (trường hợp doanh nghiệp chửa đủ 5 lao động) thì hồ sơ của bạn bị trả về.

Trường hợp trên 5 lao động thì có xác nhận đã thành lập công đoàn.

Theo chúng tôi thì đây cũng là một thủ tục hành chính mà nhà nước nên gộp với bên bảo hiểm xã hội, để cơ quan bảo hiểm xã hội xử lý cả vấn đề này. Vì doanh nghiệp phải làm việc với nhiều cơ quan nhà nước thì công việc kinh doanh sẽ bị ảnh hưởng.

Người lao động hầu như không hề quan tâm đến công đoàn và các hoạt động công đoàn.

Các quy định liên quan:

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Thông tư số 28/2007/TT- BLĐTBXH ngày 5/12/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ và Công văn Liên tịch giữa Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Liên đoàn Lao động TP.HCM số 1046/LTSLĐTBXH-LĐ-LĐLĐTP ngày 7/3/2008, thì hồ sơ đăng ký thang lương, bảng lương của doanh nghiệp phải có ý kiến bằng văn bản của ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc ban chấp hành công đoàn lâm thời về hệ thống thang lương, bảng lương của công ty.

Do đó doanh nghiệp phải thực hiện các cam kết về công đoàn

Thủ tục xác nhận tại phòng liên đoàn lao động:

Các bạn phải đóng kinh phí công đoàn 2% trên tổng mức lương cơ bản của tất cả nhân viên trong doanh nghiệp. Các bạn phải đóng tính theo từng tháng.

Sau khi đóng đủ phí công đoàn các bạn sẽ được liên đoàn lao động cấp cho giấy xác nhận.

Các bạn mang giấy xác nhận và bộ hồ sơ thang bảng lương đúng quy định đến phòng lao động thì sẽ được phòng lao động chấp nhận.

Trên đây là bài viết: Đăng ký thang bảng lương có cần xác nhận không thành lập công đoàn. Các bạn có thắc mắc về bài viết: Đăng ký thang bảng lương có cần xác nhận không thành lập công đoàn hãy để lại bình luận cho chúng tôi.

Tham khảo:  Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương mới nhất