Giỏ hàng

Đánh giá phần mềm kế toán fast

Đánh giá phần mềm kế toán fast

Phần mềm fast theo tin đồn là một trong những phần mềm đóng gói sử dụng tốt hiện nay. Sau đây chúng tôi tiến hành đánh giá phần mềm kế toán fast như sau:

Trên giao diện của fast có 16 phân hệ làm việc được trình bày theo thứ tự như sau:

Bảng giá niêm yết trên trang web của fast như sau:

Nhìn chung các phân hệ trên phần mềm fast cũng giống các phần mềm khác. Chỉ có phân hệ tiền mặt và ngân hàng thì gộp chung lại với nhau.

Ưu điểm của phần mềm fast:

Tốc độ xử lý dữ liệu nhanh

Tính kiểm soát, để lại dấu vết tốt

Nhược điểm của phần mềm fast:

Trên phần mềm fast không có phân hệ lương. Phần lương cần được tính ở excel hoặc phần mềm nhân sự trước khi hạch toán lên phần mềm kế toán fast. (Đây là một trong những hệ lụy của việc tập trung phát triển công nghệ ERP của công ty Fast, phần lương được tính toán trong phân hệ nhân sự không phải trong phân hệ kế toán)

Trong phân hệ thuế TNCN thì cũng cần nhập liệu bằng tay.

Phần mềm fast bị giới hạn data sử dụng. Đối với các doanh nghiệp có chi nhánh thì khi đăng ký chi nhánh thì phải tính thêm phí 70% của giá license đầu cho mỗi gói data ở mỗi chi nhánh ( giá này có thể thay đổi tùy theo các chính sách của fast)

Khi thử nhập ở phân hệ mua hàng, giao diện nhập liệu nhìn khá đơn giản và dễ nhập

Ở phân hệ bán hàng cũng tương tự

Vào mục thuế để kiểm tra:

Khi vào mục thuế để kết xuất file. File kết xuất thể hiện ai là người nhập liệu hóa đơn lên phần mềm nên nhìn chung là kiểm soát, phân quyền , bảo mật tốt

File thì không thể tải vào phần mềm  HTKK được. Báo lỗi như sau:

Tuy nhiên lỗi này có thể bỏ qua được vì lý do theo thông tư 26/2015 thì quy định không yêu cầu gởi phụ lục bảng kê bán ra mua vào hay bán ra nữa.

Chúng  ta tiếp tục vào báo cáo của fast để kiểm tra. Phần báo cáo nằm ở báo cáo nhanh, các báo cáo nằm trong báo cáo nhanh. Giống như tên gọi của nó, khi kết xuất báo cáo, kết xuất nhanh thật

Thử kiểm tra ở báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Kiểm tra ở bảng báo cáo bảng cân đối kế toán

Kết luận chung:

Ở tầm giá 12 triệu với 16 phân hệ thì chúng tôi đánh giá không cao phần mềm fast. Sự ổn định của Fast chưa cao vẫn còn những lỗi not responding rất khó chịu.  Tuy nhiên nếu ai thích công nghệ nhanh, giao diện đơn giản thì nên sử dụng phần mềm Fast. Nếu có nhiều tiền thì công ty bạn sử dụng công nghệ ERP của fast thì càng tốt.

Danh sách bài học