Giỏ hàng

Đánh giá phần mềm kế toán simba

Đánh giá phần mềm kế toán simba

Để các bạn có cái nhìn tốt trong việc sử dụng phần mềm kế toán tại doanh nghiệp. Sau đây chúng tôi tiến hành đánh giá phần mềm kế toán simba như sau:

Phần mềm có giá niêm yết trên web là 4 000 000 đồng. Khi download và dùng thử từ trang web của simba có cảm giác rất thoải mái. Việc cài đặt và đăng nhập vào phần mềm rất nhanh và không phải gặp các thủ tục rườm rà.

Phần mềm có 11 module làm việc bao gồm: hệ thống, tổng hợp, tiền mặt ngân hàng, bán hàng, mua hàng, hàng tồn kho, công cụ dụng cụ, giá thành, tài sản cố định, chi phí, tiền lương

Phần mềm có thể hiện phím tắt trên giao diện, tạo điều kiện rất tốt cho người dùng sử dụng

 

Khi nhập liệu ở phần số dư ban đầu giao diện hiện ra rất giống phần mềm excel. Có thể suy ra giao diện của phần mềm viết dựa trên phần mềm excel.

Trên phần nhập số dư ban đầu không có dòng tổng cộng. Không thể kiểm tra được tổng bên nợ bằng bên có (tính kiểm soát ở phần này bị điểm trừ)

Khi vào nhập liệu mua hàng trên phần mềm . Phần mềm có tính năng thêm vật tư trong quá trình nhập liệu

Nhập liệu trên phân hệ bán hàng và nhập hàng tương đối dễ dàng. Mặc dù giao diện trên phân hệ bán hàng và mua hàng không được đẹp. Điểm cộng cho phần mềm này ở tính năng này

Vào phân hệ lương để khai báo nhân viên, sau đó phần mềm yêu cầu nhập phòng ban. Ở tài khoản chi phí lương tài khoản phải tự nhập chứ không phải được chọn từ danh sách (điểm trừ ở đây cho phần mềm này vì tính kiểm soát không cao)

Trong phần lương thì không thấy chỗ khai báo lương của từng nhân viên. Nghĩa là chỉ theo dõi được chấm công và số tiền tổng lương. Phần lương từng nhân viên theo dõi ở excel. Khi hạch toán lương không hiểu đưa mã khách và tên khách vào để làm gì?

Trên phân hệ công cụ dụng cụ, tài sản cố định, giá thành thì sau khi khai báo xong về số tiền phân bổ hàng tháng, và giá thành của công trình, sản phẩm để phải tự tính sau đó nhập lên phần mềm. Điểm trừ cho phần mềm vì tính tự động không cao, còn phải nhập tay và tự tính hơi nhiều

Ở phần báo cáo thuế thì phần mềm nhìn chung xử lý được (có tính tự động ở phần này)

Ở phân hệ tổng hợp báo cáo thì hệ thống sổ sách được tổ chức ổn định, tốc độ xử lý rất nhanh, đã cập nhật thông tư 200

Kết luận chung

Ngoài những ưu nhược điểm ở trên thì nhìn chung phần mềm kế toán simba dễ sài. Tuy nhiên tính bảo mật, tính tự động không cao, còn phải tính tay khá nhiều. Ở tầm giá 4000 000 đ thì phần mềm này tạm chấp nhận được. Các bạn nên thử dùng qua phần mềm này. Phần này có thể áp dụng tốt cho các doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp dịch vụ kế toán phát sinh ít nghiệp vụ kế toán. Phần mềm này muốn tiến xa hơn cần phải xây dựng nhiều tính tự động và kiểm soát cao hơn.

Danh sách bài học