Giỏ hàng

Danh sách bài giảng thuế nhà thầu

Bài giảng thuế nhà thầu là một danh sách tập hợp các bài giảng liên quan đến thuế nhà thầu.

Thuế nhà thầu là loại thuế đánh vào các tổ chức nước ngoài. Hiện nay, các doanh nghiệp đầu tư vào nước ta càng nhiều. Từ khi gia nhập WTO chúng ta càng mở cửa nhiều hơn. Do đó cơ hội cho các bạn làm việc ở các doanh nghiệp nước ngoài ngày càng cao. Cơ hội cho các bạn kế toán cũng ngày càng nhiều. Các doanh nghiệp nước ngoài thì thường liên quan đến thuế nhà thầu. Các bạn kế toán cần  học hỏi về thuế nhà thầu để trang bị cho mình đầy đủ kiến thức để làm ở các doanh nghiệp nước ngoài này. Hiểu được các khó khăn của các bạn chúng tôi đã tiến hành xây dựng bài giảng thuế nhà thầu để hỗ trợ công việc học tập của các bạn.

Danh sách bài giảng thuế nhà thầu

Danh sách bài giảng thuế nhà thầu của chúng tôi như sau:

Thuế nhà thầu là gì?

Thuế nhà thầu tên tiếng anh là gì

Đặc điểm của thuế nhà thầu

Vai trò của thuế nhà thầu

Đối tượng chịu thuế nhà thầu

Đối tượng không áp dụng thuế nhà thầu

Đối tượng nộp thuế nhà thầu

Các loại thuế áp dụng trong thuế nhà thầu

Phương pháp tính thuế nhà thầu

Cách tính và hạch toán thuế nhà thầu theo giá gross

Hướng dẫn hạch toán thuế nhà thầu theo giá net

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/TNNN

Hướng dẫn quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 02/NTNN

Hướng dẫn điền vào phụ lục bảng kê nhà thầu nước ngoài mẫu 02-1/NTNN

Hướng dẫn điền vào phụ lục bảng kê nhà thầu phụ tham gia hợp đồng nhà thầu mẫu 02-2/NTNN

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 03 NTNN

Các bạn có thêm thắc mắc về danh sách bài giảng thuế nhà thầu cũng như có yêu cầu trong việc bổ sung bài giảng thuế nhà thầu hãy để lại bình luận bên dưới