Giỏ hàng

Danh sách các công ty được phép in hóa đơn GTGT tại TPHCM

Danh sách các công ty được phép in hóa đơn GTGT tại TPHCM được chia sẻ bởi công ty kế toán YTHO

Quy định tại khoản 4 điều 8 thông tư 39 về các đơn vị được phép in hóa đơn như sau:

“a) Điều kiện

Tổ chức nhận in hóa đơn phải là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh còn hiệu lực và có giấy phép hoạt động ngành in (bao gồm cả in xuất bản phẩm và không phải xuất bản phẩm).

Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động sản xuất kinh doanh như doanh nghiệp, có giấy phép hoạt động ngành in, có máy móc thiết bị ngành in thì được nhận in hóa đơn đặt in của các tổ chức.

b) Trách nhiệm

– In hóa đơn theo đúng hợp đồng in đã ký, không được giao lại toàn bộ hoặc bất kỳ khâu nào trong quá trình in hóa đơn cho tổ chức in khác thực hiện;

– Quản lý, bảo quản các bản phim, bản kẽm và các công cụ có tính năng tương tự trong việc tạo hóa đơn đặt in theo thỏa thuận với tổ chức đặt in hóa đơn. Trường hợp muốn sử dụng các bản phim, bản kẽm để in cho các lần sau thì phải niêm phong lưu giữ các bản phim, bản kẽm;

– Hủy hóa đơn in thử, in sai, in trùng, in thừa, in hỏng; các bản phim, bản kẽm và các công cụ có tính năng tương tự trong việc tạo hóa đơn đặt in theo thỏa thuận với tổ chức, cá nhân đặt in;

– Thanh lý hợp đồng in với tổ chức đặt in hóa đơn;

– Lập báo cáo về việc nhận in hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Nội dung báo cáo thể hiện: tên, mã số thuế, địa chỉ tổ chức đặt in; loại, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số lượng hóa đơn đã in (từ số … đến số) cho từng tổ chức”

Khi sử dụng hóa đơn đặt in, các kế toán cần lưu ý khi lựa chọn các công ty in hóa đơn cho đơn vị của mình. Vì những công ty phải có giấy phép được in Hóa đơn GTGT mới được phép in.

Nhận biết được sự khó khăn của các bạn chúng tôi đã có những tìm kiếm và cung cấp cho các bạn danh sách các công ty được phép in hóa đơn GTGT tại TPHCM. Các bạn cần tham khảo danh sách này hoặc yêu cầu đơn vị in hóa đơn cung cấp giấy phép in hóa đơn cho mình. Danh sách các công ty được phép in hóa đơn GTGT tại TPHCM như sau:

 

Nếu các công ty các bạn tra cứu ở bảng trên không có thì các bạn có thể sử dụng cách tra cứu như sau:

Các bạn vào trang http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/main.do và thực hiện các thao tác giống như hình vẽ:

Danh sách các công ty được phép in hóa đơn GTGT tại TPHCM

 

Tham khảo thêm danh sách các công ty được phép in hóa đơn tại Đà Nẵng và một số tỉnh thành khác

Bài giảng về hóa đơn