Giỏ hàng

Danh sách các đề tài tốt nghiệp chuyên ngành kế toán

Danh sách các đề tài tốt nghiệp chuyên ngành kế toán

Danh sách đề tài tốt nghiệp chuyên ngành kế toán được chia sẻ bởi công ty kế toán YTHO.

Làm khoá luận tốt nghiệp được coi như một công trình khoa học, đánh dấu quá trình học tập trong suốt mấy năm Đại học của mỗi sinh viên. Khóa luận giúp cho sinh viên:

– Rèn luyện về phương pháp và kỹ năng nghiên cứu khoa học;

– Thể nghiệm kết quả của một giai đoạn học tập hay một vấn đề khoa học quan tâm;

– Bảo vệ công khai trước Hội đồng hoặc được chấm để lấy bằng tốt nghiệp đại học hoặc học vị thạc sỹ, tiến sỹ.

Bạn là sinh viên năm cuối thuộc khối ngành kế toán ? Bạn sắp thực tập và bạn muốn biết với kế toán thì các thầy cô sẽ đưa ra những đề tài gì cho kỳ thực tập tới cũng như làm khóa luận tốt nghiệp. Dưới đây là các nhóm đề tài được chia nhỏ thành nhiều đề tài mà các thầy cô có thể đưa ra do Kế toán YTHO Tổng hợp lại và chia sẻ bài viết Danh sách các đề tài tốt nghiệp chuyên ngành kế toán. Nhằm giúp các bạn hiểu và nắm rõ phạm vi đề tài tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, tránh làm sai đề tài.

Danh sách các đề tài tốt nghiệp chuyên ngành kế toán

STTNhóm các đề tàiTên đề tài của các thầy cô
1Kế toán vật tưKế toán vật tư tại Công ty… – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện
2Tổ chức kế toán nguyên vật liệu, cong cụ, dụng cụ và tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ tại Công ty…
3Kế toán hàng tồnKế toán hàng tốn kho tại Công ty… – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện
4Kế toán tài sản cố địnhTổ chức hạch toán tài sản cố định và phân tích tình trạng sử dụng tài sản cố định tại Công ty …
5Kế toán tiền lươngKế toán tiền lương tại Công ty …- Thực trạng và giải pháp hoàn thiện
6

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành

 

 

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại đơn vị…
7Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhằm nâng cao công tác quản trị chi phí tại đơn vị…
8Thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quảTổ chức hạch toán kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm, chi phí thời kỳ và xác định kết quả sản xuất kinh doanh
9Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty…
10Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanhKế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
11Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tài Công ty…
12Kế toán nợ phải trả, nợ phải trảKế toán các nghiệp vụ thanh toán tại….
13Kế toán thanh toán và một số biện pháp tăng cường quản lý công tác thanh toán
14Kế toán vốn bằng tiềnKế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty….
15Kế toán nguồn vốn và nợ phải trảKế toán các khoản nợ và phân tích tình hình công nợ, khả năng thanh toán tại Công ty…
16Hoàn thiện công tác t quản lý nguồn vốn chủ sở hữu và các quỹ tại Công ty…
17Tổ chức công tác kế toánHoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty..
18Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp
19Lập và phân tích  báo cáo tài chínhTổ chức lập và phân tích  báo cáo tài chính
20Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nướcTình thình thực hiện thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp và một số giải pháp khắc phục
21Hoàn thiện công tác kế toán thuế và các khoản phải nộp tại doanh nghiệp…
22Phân tích hoạt động kinh doanhPhân tích cơ cấu vốn và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty….
23Phân tích hoạt động kinh doanh và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty….
24Phân tích hoạt động kinh doanhĐánh giá thực trạng tài chính và một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty…
25Phân tích giá thành sản phẩm, tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ và lợi nhuận của doanh nghiệp…
26Kế toán quản trịHoàn thiện kế toán quản trị bán hàng tại Công ty..
27Phân tích mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận tại Công ty…và ứng dụng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý
28
29Kế toán các nghiệp vụ xuất nhập khẩu hàng hóaThực trạng và giải pháp tổ chức kế toán XUẤT NHẬP KHẨU  hàng hóa và thanh toán tại Công ty…
30Kế toán nguồn kinh phí và quỹHoàn thiện công tác kế toán nguonf kinh phí và chi phí hoạt động thường xuyên tại đơn vị…
31Kế toán thu chiHoàn thiện tổ chức hạch toán các khoản thu chi tại đơn vị Hành chính sự nghiệp
32Giải pháp trong công tác kế toán và quản lý tài chính nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại đơn vị (hành chính sự nghiệp)..
33Kế toán tài chínhHoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán trong kiểm toán  báo cáo tài chính tại công ty kiểm toán…
34Hoàn thiện quy trình kiểm toán bán hàng và thu tiền trong kiểm toán  báo cáo tài chính do công ty kiểm toán…. thực hiện
35Hoàn thiện quy trình kiểm toán mua hàng và thanh toán trong kiểm toán  báo cáo tài chính do công ty kiểm toán … thực hiện
36Kiểm toán tài chínhHoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán  báo cáo tài chính do công ty … thực hiện
37Hoàn thiện quy trình kiểm toán tiền trong  báo cáo tài chính do công ty … thực hiện
38Hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản chi phí hoạt động (chi phí bán hàng, chi phí quản lý, chi phí tài chính, chi phí khác) trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty … thực hiện

Trên đây là bài chia sẻ Danh sách các đề tài tốt nghiệp chuyên ngành kế toán của kế toán YTHO. Mong rằng sẽ giúp ích cho các bạn. Mọi thắc mắc các bạn có thể comment trực tiếp dưới bài viết để được giải đáp.

Nếu có nhu cầu thực tập, học hỏi kinh nghiệm tham khảo chính sách tuyển của YTHO: 

HIỆN TẠI CÁC KHÓA HỌC TẠI YTHO ĐANG ĐƯỢC TẠM NGƯNG