Giỏ hàng

Danh sách các website tra cứu của nhà nước liên quan đến kế toán kiểm toán

Danh sách các website tra cứu của nhà nước liên quan đến kế toán kiểm toán là tập hợp các website hiện hành của nhà nước có thể hỗ trợ các bạn kế toán trong công tác thực hiện các công việc kế toán kiểm toán của mình. Trong từng mục có liệt kê các website liên quan. Các bạn có thể dựa vào các mục để tiến hành tra cứu cho hợp lý.

Hi vọng Danh sách các website tra cứu của nhà nước liên quan đến kế toán kiểm toán có thể giúp các bạn hoàn thành tốt các công việc kế toán của mình.

Danh sách các website tra cứu của nhà nước liên quan đến kế toán kiểm toán

 

Sau đây chúng tôi xin gởi đến các bạn: Danh sách các website tra cứu của nhà nước liên quan đến kế toán kiểm toán

 

I/ TRA CỨU HÓA ĐƠN
http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/
II/ TRA CỨU THÔNG TIN TỔ CHỨC,CÁ NHÂN NỘP THUẾ.

Trang web tổng cục thuế – Bộ Tài Chính và cục thuế các tỉnh thành toàn quốc:
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

1.Bố cáo điện tử thuộc Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia
https://bocaodientu.dkkd.gov.vn/
2. Tra cứu thông tin người nộp Thuế_THUẾ VN, mã số thuế các Doanh nghiệp tại Việt Nam
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp
3. Tra cứu MST TNCN Website Thu nhập cá nhân Online
https://www.tncnonline.com.vn/Pages/TracuuMST.aspx
4. Cổng thông tin điện tử – Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội
http://tthc.hapi.gov.vn/
5. Website tra cứu thông tin doanh nghiệp toàn quốc, cập nhật thông tin doanh nghiệp mới thành lập nhanh nhất
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/.
6/ Tra cứu TÊN DOANH NGHIỆP
https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/

7.TRA CỨU DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN NĂM 2016
(Kèm theo công văn số 926/HKT-QLHN ngày 25/12/2015 về việc công khai lần 1 danh sách hành nghề kế toán năm 2016 của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam)
http://www.vica.org.vn/tin-tuc/danh-sach-du-dieu-kien-hanh-nghe-dvkt-67.html

8. Cổng thông tin điện tử – Sở kế hoạch và đầu tư TPHCM

http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/

9. Nộp quyết toán thuế TNCN dành cho cá nhân

http://canhan.gdt.gov.vn/
10. Nộp tờ khai thuế

https://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/loginForm.jsp

11. Nộp thuế điện tử

https://nopthue.gdt.gov.vn/epay_nnt/home.jsp

Hoặc

http://thuedientu.gdt.gov.vn/
III. HẢI QUAN – XUẤT NHẬP KHẨU
1. Tra cứu thông tin chung và tài khoản thu nộp ngân sách của các đơn vị HẢI QUAN
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuTaiKhoanKhoBacCuaCacChiCucHQ.aspx
2. Đăng ký Thủ tục hải quan điện tử trên hệ thống VNACCS/VCIS

https://dknsd.customs.gov.vn/Pages/dn.aspx
3. Tra cứu biểu thuế nhập khẩu tổng hợp
https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx
4.Tra cứu biểu thuế nhập khẩu tuyệt đối
https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx
5. Tra cứu biểu thuế xuất khẩu
https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx?portlet=LookupExportTax
6. Tra cứu biểu thuế TTĐB
https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx?portlet=LookupSpecialTax
7. Tra cứu diễn biến nộp thuế của tờ khai hải quan
http://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNopThue.aspx
8. Tra cứu thông tin phân loại hàng hóa
https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx?portlet=Classification
9. Tra cứu thông tin nợ thuế
http://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx
10. Tra cứu tỷ giá qua các thời kỳ:
https://www.customs.gov.vn/Lists/ExchangeRate/Default.aspx

III/ TRA CỨU BHXH
1.TRA CỨU QUÁ TRÌNH ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC NĂM 2013;2014
http://bhxhhn.com.vn/tcqtdongbhxhhangnam/tabid/271/TopMenuId/-1/Default.aspx
2. Tra cứu tình hình giải quyết hồ sơ BHXH Hà Nội. 
http://bhxhhn.com.vn/tcqtdongbhxhhangnam/tabid/271/TopMenuId/-1/Default.aspx
3. kết quả đóng BHXH, BHTN TP.HCM. 
http://c13.bhxhtphcm.gov.vn/
4. Tra cứu quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN Đồng Nai.
http://tracuu.bhxhdongnai.gov.vn/
5. Tra cứu BHXH Đà Nẵng
http://www.bhxhdanang.gov.vn/C13.aspx 
6. Tra cứu BHXH Khánh Hòa.
http://c13.bhxhkhanhhoa.gov.vn
7. Tra cứu BHXH Quảng Nam.
http://113.161.6.18/tracuu/
8. Tra cứu tại Hải Dương 
8.1 Tra cứu BHXH
http://bhxhhaiduong.gov.vn/TracuuBHXH.aspx?id=122
8.2 Tra cứu ngạch bậc lương. 
http://bhxhhaiduong.gov.vn/Ngachbac.aspx?id=13
8.3 Tra cứu hệ số khu vực Hải Dương.
http://bhxhhaiduong.gov.vn/HesoKV.aspx?id=16
8.4 Tra cứu cơ sở khám chữa bệnh Hải Dương.
http://bhxhhaiduong.gov.vn/CosoKCB.aspx?id=14
8.5 Tra cứu giải quyết chế độ Hải Dương.
http://bhxhhaiduong.gov.vn/Chedo.aspx?id=15

9. Tra cứu BHXH Bà Rịa Vũng Tàu
http://c13.bhxhbrvt.gov.vn:3001
10.Tra cứu BHXH Hà Giang.
http://bhxhhagiang.gov.vn/tracuu/
11. Tra cứu BHXH Bắc Ninh.
http://bhxhbacninh.gov.vn/Trangchu/TracuuketquaC13.aspx
12. Tra cứu BHXH Cần Thơ.

http://bhxhcantho.gov.vn/?t=0&p=c13
13. Tra cứu BHXH Thanh Hóa:
http://tracuu.bhxhthanhhoa.gov.vn/
14. Tra cứu BHXH Thái Nguyên:
http://www.bhxhthainguyen.gov.vn/Trangchu/TracuuketquaC13.aspx

15. Tra cứu BHXH Thái Bình:
http://qt.bhxhthaibinh.gov.vn:9999/t.aspx
IV LƯƠNG.
1. Tra cứu ngạch bậc lương. 
http://bhxhhaiduong.gov.vn/Ngachbac.aspx?id=13
Trên đây là toàn bộ danh sách các website tra cứu của nhà nước liên quan đến kế toán kiểm toán. Các bạn cần thêm thông tin về website nào liên quan đến kế toán kiểm toan vui lòng để lại bình luận cho chúng tôi.