Giỏ hàng

Địa điểm nộp lệ phí môn bài

Địa điểm nộp lệ phí môn bài trả lời cho câu hỏi nộp lệ phí môn bài ở đâu?

Cơ sở kinh doanh đăng ký nộp thuế với cơ quan thuế cấp nào thì nộp thuế tại cơ quan thuế cấp đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh có nhiều cửa hàng, cửa hiệu trực thuộc nằm ở các điểm khác nhau trong cùng địa phương thì cơ sở kinh doanh nộp thuế của bản thân cơ sở, đồng thời nộp thuế cho các cửa hàng, cửa hiệu trực thuộc, đóng trên cùng địa phương. Các chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu đóng ở địa phương khác thì nộp thuế tại cơ quan thuế nơi có chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh.

Sau khi nộp thuế, cơ sở kinh doanh, cửa hàng, cửa hiệu được Cơ quan thuế hoặc ngân hàng cấp chứng từ chứng minh đã nộp thuế ( biên lai thuế hay giấy nộp tiền vào ngân sách) ghi rõ tên cơ sở kinh doanh, cửa hàng, cửa hiệu, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh… làm cơ sở để xuất trình khi các cơ quan chức năng kiểm tra kinh doanh.

Hiện nay địa điểm nộp thuế là qua mạng thuộc phần nộp thuế điện tử, trong quá trình nộp thuế qua mạng không rõ hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ giải đáp cho các bạn

Chứng từ nộp lệ phí môn bài

Sau khi nộp lệ phí môn bài bằng cách nộp thuế điện tử thì doanh nghiệp lưu file mềm để dự phòng và in file cứng lưu tại doanh nghiệp dùng để cho cơ quan thuế kiểm qua. Các hồ sơ thuế khác các bạn thực hiện tương tự

Lưu ý:

Tại thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp kinh doanh các ngành nghề: ăn uống, nhà hàng, massage, khách sạn có các chi nhánh cùng tỉnh khác quận thì vẫn phải nộp lệ phí môn bài nơi đặt chi nhánh.