Giỏ hàng

Địa điểm nộp thuế xuất nhập khẩu

Địa điểm nộp thuế xuất nhập khẩu còn gọi là nơi nộp thuế xuất nhập khẩu. Đây là nơi các bạn phải tới để nộp thuế. Địa điểm nộp thuế xuất nhập khẩu được quy định tại thông tư 162/2014/TT-BTC:

1) Người nộp thuế thực hiện nộp tiền thuế trực tiếp vào Kho bạc Nhà nước hoặc tại tổ chức tín dụng.

2) Trường hợp người nộp thuế nộp tiền thuế bằng tiền mặt nhưng Kho bạc Nhà nước hoặc các tổ chức tín dụng không tổ chức điểm thu tại địa điểm làm thủ tục hải quan, cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan thực hiện thu số tiền thuế do người nộp thuế nộp và chuyển toàn bộ số tiền thuế đã thu vào tài khoản thu ngân sách của Kho bạc Nhà nước mở tại ngân hàng thương mại theo quy định.

Địa điểm nộp thuế xuất nhập khẩu

Trường hợp tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, người nộp thuế có nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và tiền thu khác tại các cơ quan hải quan khác và muốn nộp ngay số tiền nợ đó tại cơ quan hải quan nơi đang làm thủ tục hải quan; người nộp thuế tự khai báo và nộp tiền tại điểm thu của Kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng hoặc cho cơ quan hải quan nơi làm thủ tục (nếu Kho bạc Nhà nước không bố trí điểm thu).

Trường hợp thu hộ tiền thuế, Chi cục hải quan nơi thu hộ có trách nhiệm fax biên lai thu thuế cho Chi cục hải quan nơi doanh nghiệp nợ thuế để Chi cục hải quan nơi doanh nghiệp nợ thuế có văn bản nhờ thu hộ và xử lý theo quy định.

Theo chúng tôi thì các bạn nên lựa chọn hình thức thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng, tuy tốn một lượng phí nhưng sẽ dễ quản lý cho bạn và cả cơ quan thuế. Theo xu hướng của thời đại và xu hướng của Việt Nam ta thì nộp thuế sẽ là nộp thuế điện tử. Các bạn nên tập dần

Chúng tôi đã hướng dẫn địa điểm nộp thuế xuất nhập khẩu cho các bạn. Các bạn có thêm những thắc mắc về địa điểm nộp thuế xuất nhập khẩu thì hãy để lại bình luận cho mọi người vào thảo luận

Bài giảng thuế xuất nhập khẩu