Giỏ hàng

Điều kiện để được đăng ký tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Điều kiện để được đăng ký tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đang được quan tâm nhiều bởi các doanh nhân, doanh nghiệp mới thành lập. Trước khi đăng ký phương pháp này các bạn nên tìm hiểu về những ưu nhược điểm tại đây

Điều kiện để được đăng ký tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Theo quy định của luật thuế GTGT 31/2013/QH13 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng thì:

“2. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ bao gồm:

a) Cơ sở kinh doanh có doanh thu hàng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên, trừ hộ, cá nhân kinh doanh;

b) Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh.”

Theo hướng dẫn tại thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi thông tư 219/2013/TT-BTC

  1. Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, bao gồm:

a) Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ.

…..

c) Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.

…..

Như vậy để đăng ký tự nguyên phương pháp thuế khấu trừ các bạn cần chuẩn bị:

  1. Nộp mẫu 06 ban hành kèm theo thông tư 156/2013/TT-BTC ngay khi thành lập hoặc trước ngày 25/12 trong năm đầu tiên thành lập.

Tải mẫu tại đây: Mẫu đăng ký tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

  1. Hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh

Tham khảo mẫu hợp đồng tại đây

Khi nộp mẫu 06 đến cơ quan thuế thì cơ quan thuế có thể yêu cầu bạn trình hợp đồng thuê ngay lúc đó hoặc trong vòng 5 ngày cơ quan thuế sẽ đi xác minh. Nếu bạn thật sự có thuê văn phòng thì cơ quan thuế sẽ đồng ý cho bạn được sử dụng phương pháp tính thuế khấu trừ bằng văn bản (bạn nhớ lưu văn bản đó lại để thực hiện đặt in hóa đơn).

Tham khảo:  Phương pháp khấu trừ thuế GTGT