Giỏ hàng

Đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

 

Đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là những hàng hóa dịch vụ không nằm trong diện phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Bài học này sẽ nối tiếp với bài học trước, do đó các bạn cần học kỹ bài học: Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt trước khi bước vào bài học này.

Những Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ thuộc đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nếu nằm trong các trường hợp sau:

Đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

1. Hàng hóa do cơ sở sản xuất, gia công trực tiếp xuất khẩu hoặc bán, ủy thác cho cơ sở kinh doanh khác để xuất khẩu;

2. Hàng hóa nhập khẩu bao gồm:

a) Hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại; quà tặng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, quà biếu, quà tặng cho cá nhân tại Việt Nam theo mức quy định của Chính phủ;
b) Hàng hóa vận chuyển quá cảnh hoặc mượn đường qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam, hàng hóa chuyển khẩu theo quy định của Chính phủ;
c) Hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu và tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu không phải nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu trong thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
d) Đồ dùng của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo tiêu chuẩn miễn trừ ngoại giao; hàng mang theo người trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế; hàng nhập khẩu để bán miễn thuế theo quy định của pháp luật;

3. Tàu bay, du thuyền sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, khách du lịch và tàu bay sử dụng cho mục đích an ninh, quốc phòng

4. Xe ô tô cứu thương; xe ô tô chở phạm nhân; xe ô tô tang lễ; xe ô tô thiết kế vừa có chỗ ngồi, vừa có chỗ đứng chở được từ 24 người trở lên; xe ô tô chạy trong khu vui chơi, giải trí, thể thao không đăng ký lưu hành và không tham gia giao thông;

5. Hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan, hàng hoá từ nội địa bán vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, hàng hoá được mua bán giữa các khu phi thuế quan với nhau, trừ xe ô tô chở người dưới 24 chỗ.

Bài học này là bài học quan trọng để nhận diện các đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Do đó các bạn cần học kỹ để phân biệt trong thực tế.
Kế toán Ytho đã gởi đến các bạn bài học: Đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Nếu các bạn có những vướng mắc về bài học: Đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt vui lòng để lại bình luận cho mọi người cùng tham khảo.

Bài giảng thuế tiêu thụ đặc biệt