Giỏ hàng

Đối tượng không chịu thuế xuất nhập khẩu

Đối tượng không chịu thuế xuất nhập khẩu là những đối tượng nằm trong quy định không chịu thuế xuất nhập khẩu của luật thuế xuất nhập khẩu.

Sau đây kế toán Ytho xin giới thiệu đến các bạn những đối tượng không chịu thuế xuất nhập khẩu:

– Hàng hoá vận chuyển quá cảnh hoặc chuyển khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam theo quy định của pháp luật về hải quan.

– Hàng hóa viện trợ nhân đạo, hàng hóa viện trợ không hoàn lại của các Chính phủ, các tổ chức thuộc Liên hợp quốc, các tổ chức liên chính phủ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ (NGO) nước ngoài, các tổ chức kinh tế hoặc cá nhân người nước ngoài cho Việt Nam và ngược lại, nhằm phát triển kinh tế-xã hội, hoặc các mục đích nhân đạo khác được thực hiện thông qua các văn kiện chính thức giữa hai bên, được cấp có thẩm quyền phê duyệt; các khoản trợ giúp nhân đạo, cứu trợ khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh.

– Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác.

– Hàng hóa là phần dầu khí thuộc thuế tài nguyên của Nhà nước khi xuất khẩu.

Đối tượng không chịu thuế xuất nhập khẩu

Ngoài những đối tượng trên thì những đối tượng nào không liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu cũng không phải chịu thuế xuất nhập khẩu

Những đối tượng không phải chịu thuế xuất nhập khẩu trong bài học trên thì khá là rộng. Để dễ nhớ bài học này các bạn chỉ cần ôn lại kỹ bài học về các đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu, các đối tượng còn lại ắt không phải là đối tượng chịu thuế

Như thế, chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn về Đối tượng không chịu thuế xuất nhập khẩu. Các bạn có thêm thắc mắ về bài học: Đối tượng không chịu thuế xuất nhập khẩu hãy để lại bình luận cho chúng tôi.