Giỏ hàng

Đối tượng nộp thuế môn bài

Đối tượng nộp thuế môn bài bao gồm tất cả các chủ thể, tổ chức kinh tế khi bước vào kinh doanh ở tại quốc gia đó.

Các tổ chức kinh tế bao gồm:

  • Các doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, công ty TNHH, Doanh nghiệp tư nhân, Doanh nghiệp hoạt động theo luật đầu tư, tổ chức và cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không theo luật đầu tư. Và tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, các tổ chức, đơn vị sự nghiệp khác và tổ chức kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập khác;
  • Các hợp tác xã, liện hiệp hợp tác xã và các Quỹ tín dụng nhân dân ( gọi chung là các HTX)

Các cơ sở kinh doanh là chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu ( thuộc công ty hoặc thuộc chi nhánh)…hạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ được cấp giấy chứng nhận (đăng ký kinh doanh), có đăng ký nộp thuế, và được cấp mã số thuế (loại 13 số)

Bậc thuế và số thuế phải nộp các bạn tham khảo ở bài viết Mức thuế môn bài đối với doanh nghiệp

Đối tượng nộp thuế môn bài thật dễ xác định các bạn ạ. Các bạn học nghe nhạc và học nhanh để qua bài mới nhé. Các bạn có thêm những thắc mắc về đối tượng nộp thuế môn bài hãy để lại bình luận cho chúng tôi nhé. Chúng tôi sẽ trả lời các bạn trong thời gian nhanh nhất