Giỏ hàng

Đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt

Đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt là những đối tượng phải đi nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Các bạn cần phân biệt đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Đối tượng chịu thuế khác đối tượng nộp thuế. Đối tượng nộp thuế thường là cơ sở nhập khẩu, cở sở bán hàng hóa dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Còn đối tượng chịu thuế là những người sử dụng hàng hóa dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt

Sau đây, kế toán Ytho xin gởi đến các bạn cụ thể các đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt

  1. Người nộp thuế TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT là tổ chức, cá nhân có sản xuất, nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT, bao gồm:

1.1. Các tổ chức kinh doanh được thành lập và đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp Nhà nước (nay là Luật Doanh nghiệp) và Luật Hợp tác xã.

1.2. Các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức sự nghiệp và các tổ chức khác.

1.3. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp tác kinh doanh theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (nay là Luật đầu tư); các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh ở Việt Nam nhưng không thành lập pháp nhân tại Việt Nam.

1.4. Cá nhân, hộ gia đình, nhóm người kinh doanh độc lập và các đối tượng khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu.

  1. Cơ sở kinh doanh xuất khẩu mua hàng chịu thuế TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT của cơ sở sản xuất để xuất khẩu nhưng không xuất khẩu mà tiêu thụ trong nước thì cơ sở kinh doanh xuất khẩu là người nộp thuế TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT. Khi bán hàng hóa, cơ sở kinh doanh xuất khẩu phải kê khai và nộp đủ thuế TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT.

Như vậy, kế toán Ytho đã gởi đến các bạn: Đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Các bạn có những vướng mắc về bài học Đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt vui lòng để lại bình luận để mọi người cùng tham khảo nhé.

Bài giảng thuế tiêu thụ đặc biệt