Giỏ hàng

Đối tượng nộp thuế xuất nhập khẩu

Đối tượng nộp thuế xuất nhập khẩu không nhất thiết phải là đối tượng chịu thuế.

Các bạn cần phân biệt tốt hai đối tượng này để khi đi vào thực tế có nhiều cách làm đúng hơn. Các bạn có thể tham khảo đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu ở bài học trước. Đối tượng nộp thuế xuất nhập khẩu được quy định như sau:

đối tượng nộp thuế xuất nhập khẩu

  1. Đối tượng nộp thuế đối với hàng hoá xuất nhập khẩu bao gồm:

– Chủ hàng hóa xuất nhập khẩu.

– Tổ chức nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu.

– Cá nhân có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khi xuất cảnh, nhập cảnh; gửi hoặc nhận hàng hóa qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam.

  1. Đối tượng được ủy quyền, bảo lãnh và nộp thay thuế, bao gồm:

– Đại lý làm thủ tục hải quan trong trường hợp được đối tượng nộp thuế uỷ quyền nộp thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

– Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế trong trường hợp nộp thay thuế cho đối tượng nộp thuế.

– Tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng trong trường hợp bảo lãnh.

Như vậy, chúng tôi đã gởi đến các bạn các đối tượng nộp thuế xuất nhập khẩu. Các bạn có thêm thắc mắc về bài học các đối tượng nộp thuế xuất nhập khẩu hãy để lại bình luận cho chúng tôi.