Giỏ hàng

Ebook kế toán thông tư 200-2014-TT-BTC

Ebook kế toán thông tư 200-2014-TT-BTC được chia sẻ bởi công ty kế toán YTHO

Thông tư 200 ra đời, các kế toán phải làm việc nhiều hơn để làm đúng luật, đúng thông tư. Việc cập nhật, học hỏi thông tư, nghị định, luật luôn mang đến nhiều sự khó khăn. Đọc để có một hệ thống vận hành áp dụng, và liên kết các kiến thức lại với nhau là nổi nhứt nhối và đắn đo của nhiều người muốn hành nghề kế toán. Bản thân chúng tôi là người hành nghề nên chúng tôi cũng hiểu những khó khăn mà các bạn gặp phải. Chúng tôi luôn hi vọng có sự đồng hành với các đồng nghiệp kế toán để mang tới cho cộng đồng kế toán nhiều sự cống hiến hơn.

Văn bản thông tư 200/2014/TT-BTC đã được ban hành và có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2015. Do đó không ít các thành viên của cộng đồng kế toán đã có nhiều sự tổng hợp, chia sẻ văn bản dưới dạng nhiều định dạng khác nhau. Một trong số đó là ebook thông tư 200 của anh Phan Tuấn Nam. Thông tư trình bày dưới dạng ebook mang đến nhiều sự dễ chịu và dễ dàng tiếp nhận hơn so với văn bản word.

Ebook kế toán thông tư 200-2014-TT-BTC

Thông tư 200 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự nới lỏng mô hình kế toán áp dụng tại doanh nghiệp. “Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được vận dụng quy định của Thông tư này để kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mình”.

Doanh nghiệp được tự lựa chọn nhiều hơn về sổ sách và chứng từ kế toán cho doanh nghiệp của mình.

Thông tư này có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015. Những quy định trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Thông tư này thay thế cho Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính. Những nội dung tại các Thông tư hướng dẫn Chuẩn mực kế toán Việt Nam không trái với Thông tư này vẫn còn hiệu lực.

Trước khi Chuẩn mực kế toán về công cụ tài chính và các văn bản hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực kế toán công cụ tài chính được ban hành, khuyến khích (nhưng không bắt buộc) đơn vị trình bày và thuyết minh về công cụ tài chính theo quy định của Thông tư số 210/2009/TT-BTC ngày 6/11/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế về trình bày Báo cáo tài chính và thuyết minh thông tin đối với công cụ tài chính.

Download nội dung Ebook thông tư 200/2014/TT-BTC: ebook ke toan thong tu 200-2014-TT-BTC