Giỏ hàng

Hạn nộp tiền lệ phí môn bài hằng năm

Hạn nộp tiền lệ phí môn bài hằng năm

Hạn nộp tiền lệ phí môn bài hằng năm doanh nghiệp phải nắm để có thể nộp tiền thuế đúng hạn.

Trước hết doanh nghiệp cần xác định mức tiền lệ phí môn bài phải đóng.

Quy định như sau:

Mức môn bài

Vốn điều lệ

Phí  Môn bài

Tiểu mục nộp phí

1Trên 10 tỷ đồng

3,000,000

2862

2Từ 10 tỷ trở xuống

2,000,000

2863

3Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, Đơn vị  SN, tổ chức kinh tế khác

1,000,000

2864

Mã chương nộp thuế là 754 đối với các doanh nghiệp Việt Nam.

Doanh nghiệp cũng cần phải xem mình có các chi nhánh hay không?. Nếu có các chi nhánh thì mức tiền đóng tăng lên 1 000 000 cho mỗi chi nhánh/địa điểm kinh doanh/văn phòng đại diện. Mã chương nộp của chi nhánh vẫn là 754 tiểu mục là 2864

Sau khi xác định được mức lệ phí môn bài phải nộp thì doanh nghiệp cần chú ý về hạn nộp tiền lệ phí môn bài hàng năm là ngày 30 hoặc ngày 31/1 hằng năm.

Sau ngày này thì cơ quan thuế sẽ bắt đầu tính lãi doanh nghiệp.

Mức lãi áp dụng hiện nay là 0,03%/ngày

Do vậy cách tốt nhất là các doanh nghiệp nên đóng tiền đúng hạn để tránh các khoản lãi chậm nộp phát sinh.