Giỏ hàng

Hệ thống tài khoản theo thông tư 200

Hệ thống tài khoản theo thông tư 200 là tập hợp tất cả các tài khoản được sử dụng và mở tài khoản cấp con theo quy định của Bộ Tài Chính.

Hệ thống tài khoản theo thông tư 200 có một số điểm khác biệt về tài khoản so với quyết định 15, để kiểm tra và so sánh giữa hệ thống tài khoản theo thông tư 200 và hệ thống tài khoản theo quyết định 15 các bạn download file excel so sánh của chúng tôi.

Hệ thống tài khoản theo thông tư 200

Chúng tôi xin đưa ra một ví dụ như sau: Theo hệ thống tài khoản thông tư 200 thì tài khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho là 2293 trong khi đó theo hệ thống tài khoản quyết định 15 là tài khoản 159. Các bạn có thói quen sử dụng hệ thống tài khoản theo quyết định 15 sẽ vẫn sử dụng 159 gây ra nhầm lẫn dẫn tới việc sử dụng sai hệ thống tài khoản áp dụng tại doanh nghiệp. Nhiều khi bản thân chúng tôi cũng tự hỏi vì sao lại thay đổi hệ thống tài khoản trong khi bản chất vẫn là dùng để định khoản nợ có mà thôi.??? Không biết trong tương lai có khi nào Bộ Tài Chính là quay về sử dụng hệ thống tài khoản theo quyết định 15 đã thống trị trong một thời gian gần 10 năm.

Hệ thống tài khoản theo thông tư 200 có nhiều điểm mới cũng như mang đến cho doanh nghiệp nhiều sự lựa chọn hơn về hệ thống tài khoản áp dụng tại doanh nghiệp của mình.

Các bạn có những thắc mắc về hệ thống tài khoản theo thông tư 200 hãy để lại bình luận để mọi người cùng vào phân tích với các bạn nhé.

Download hệ thống tài khoản theo thông tư 200: Hệ thống tài khoản theo thông tư 200

Bài giảng trong series