Giỏ hàng

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc gồm những gì

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc gồm những gì là ở từng đối tượng các bạn cần chuẩn bị hồ sơ gì để được giảm trừ người phụ thuộc.

 

Ở bài học giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân, các bạn đã được giới thiệu về người phụ thuộc. Vậy để những người phụ thuộc được giảm trừ hợp lệ thì các bạn cần phải làm gì với cơ quan thuế. Việc các bạn cần làm là chứng minh bằng hồ sơ. Sau đây kế toán Ytho xin giới thiệu đến các bạn những thủ tục hồ sơ cần thiết chứng minh người phụ thuộc để các bạn chuẩn bị cho mình

1. Đối với con

♦ Con duới 18 tuổi cần một trong các giấy tờ sau : Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao hộ khẩu.

♦ Con trên 18 tuổi bị tàn tật, không có khả năng lao động cần có các giấy tờ sau :

  • Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao hộ khẩu.
  • Bản sao xác nhận của cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên hoặc bản khai có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về mức độ tàn tật không có khả năng lao động.

♦ Con đang theo học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề (kể cả con đang học ở nuớc ngoài) cần có các giấy tờ sau:

  • Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao hộ khẩu.
  • Bản sao thẻ sinh viên hoặc bản khai có xác nhận của nhà truờng hoặc các giấy tờ khác chứng minh đang theo học tại các truờng đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề.
  • Truờng hợp là con nuôi, con ngoài giá thú thì ngoài giấy khai sinh cần có bản sao quyết định công nhận việc nuôi con nuôi, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con, của cơ quan nhà nuớc có thẩm quyền.

2. Đối với vợ chồng

♦ Vợ hoặc chồng đã hết tuổi lao động cần một trong các giấy tờ sau: Bản sao hộ khẩu hoặc bản sao giấy chứng nhận kết hôn.

♦ Vợ hoặc chồng trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên phải có thêm bản sao xác nhận của cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên hoặc bản khai có xác nhận của ủy ban nhân dân cấp xã về mức độ tàn tật không có khả năng lao động.

3. Đối với cha mẹ

♦ Truờng hợp đã hết tuổi lao động cần có: Bản sao hộ khẩu hoặc giấy tờ liên quan khác để xác định rõ mối quan hệ của nguời phụ thuộc với đối tuợng nộp thuế.

♦ Truờng hợp trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, cần có thêm bảng sao xác nhận của cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên hoặc bản khai có xác nhận của ủy ban nhân dân cấp xã về mức độ tàn tật không có khả năng lao động.

4. Đối với anh chị em ruột, ông bà nội, ông bà ngoại, cô, dì, chú, bác, cậu, cháu ruột

♦ Ðối với các TH này cần có giấy tờ hợp pháp để xác định mối quan hệ của nguời phụ thuộc với đối tuợng nộp thuế và bản tự khai có xác nhận của UBND cấp xã nơi đối tuợng nộp thuế cư trú về trách nhiệm nuôi duỡng của đối tuợng nộp thuế với nguời phụ thuộc.

♦ Các giấy tờ hợp pháp nêu ở đây là bất kỳ giấy tờ pháp lý nào xác định đuợc mối quan hệ của đối tuợng nộp thuế đối với nguời phụ thuộc như: Bản sao hộ khẩu (nếu cùng sổ hộ khẩu), bản sao giấy khai sinh,… thể hiện đuợc quan hệ này.

♦ Truờng hợp nguời phụ thuộc trong độ tuổi LÐ ngoài các giấy tờ nêu trên thì phải có thêm bản sao xác nhận của cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên hoặc bản khai có xác nhận của ủy ban nhân dân cấp xã về mức độ tàn tật không có khả năng lao động

Ghi chú :

♦ Các giấy tờ trong các hồ sơ huớng dẫn nêu trên, nếu là bản sao thì phải có công chứng hoặc chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn.

 

Quay lại:

Bài học thuế TNCN:

 Bài giảng học thuế TNCN

Bài giảng học kế toán thực hành

 Bài giảng học kế toán thực hành