Giỏ hàng

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH 1 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH 1 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu là bộ hồ sơ bao gồm tất cả những giấy tờ cần thiết để thành lập công ty TNHH 1 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

Bộ hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH 1 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu cần phải làm chính xác để không tốn công bị sở kế hoạch đầu tư trả về. Vì để ra một doanh nghiệp thì tất cả các thông tin phải chính xác, nhiều người cho rằng sở kế hoạch đầu tư làm khó, tuy nhiên việc soát xét để có bộ hồ sơ chính xác là điều rất quan trọng.

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH 1 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

Theo quy định tại điều 22 luật doanh nghiệp 2014 thì:

“Điều 22. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn gồm:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 2. Điều lệ công ty.
 3. Danh sách thành viên.
 4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

+  Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.”

Theo quy định trên thì sở kế hoạch đầu tư TP HCM có hướng dẫn về bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp do tổ chức làm chủ sở hữu như sau:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (mẫu Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH 1 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu);
 2. Điều lệ (mẫu Điều lệ công ty TNHH 1 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu);
 3. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:

3.1 Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);

3.2 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành;

 1. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 15 Luật Doanh nghiệp);

5.1 Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo mô hình chủ tịch công ty;

5.2 Danh sách người đại diện theo ủy quyền (mẫu Danh sách người đại diện theo ủy quyền ) và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo mô hình hội đồng thành viên;

 1. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ);
 2. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
 3. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
 4. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì sau 3 ngày làm việc bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên

+ Nếu hồ sơ không đúng thì sau 3 ngày làm việc bạn nhận được thông báo điều chỉnh hồ sơ

Trên đây kế toán YTHO đã hướng dẫn Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH 1 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu cho các bạn, các bạn có những thắc mắc về bộ Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH 1 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu vui lòng để lại bình luận cho chúng tôi.

Tham khảo:  Dịch vụ thành lập doanh nghiệp