Giỏ hàng

Hồ sơ kê khai thuế tncn

Đối với hồ sơ kê khai thuế tncn mỗi cá nhân cần thực hiện như sau:

1. Bản sao giấy CMND của bản thân.

2. Tờ khai đăng ký thuế TNCN mẫu số 01/ÐK– TNCN ban hành theo thông tư số 84/2008-TT-BTC).

Hồ sơ kê khai thuế tncn

Tuy nhiên hiện nay việc nộp hồ sơ được thực hiện qua mạng điện tử. Việc đăng ký thuế TNCN nước ta mới triển khai đang được khuyến khích nên việc nộp hồ sơ bằng giấy thường ít xảy ra. Do đó tờ khai này rất ít khi được sử dụng.

Chi tiết cách đăng ký để cấp mã số thuế cá nhân được thực hiện qua mạng điện tử các bạn tham khảo ở bài học Đăng ký mã số thuế TNCN và cách tra cứu

3. Mẫu đăng ký nguời phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (Mẫu số 16/ÐK-TNCN). Mẫu hồ sơ tham khảo tại thông tư 156

4. Các giấy tờ pháp lý xác định mối quan hệ và các giấy tờ chứng minh nguời phụ thuộc có đủ điều kiện để người nộp thuế đuợc khấu trừ gia cảnh theo luật định

Mỗi bộ hồ sơ sắp xếp theo thứ tự như trên phân loại theo đối tuợng.