Giỏ hàng

Hóa đơn bán hàng

Hóa đơn bán hàng cũng đình đám nhưng độ nóng thì xếp sau hóa đơn giá trị gia tăng.

Sự đình đám của hóa đơn bán hàng có được là nhờ vào việc nó vẫn đang được nhà nước; Bộ Tài Chính quản lý, còn nó thua kém hóa đơn GTGT là vì nó không có thuế suất thuế GTGT. Thuế suất thuế GTGT không có trên hóa đơn bán hàng cho nên rất nhiều quy định về thuế GTGT các doanh nghiệp sử dụng thuế trực tiếp không phải quan tâm tới.

Định nghĩa hóa đơn bán hàng: (theo thuế)

Là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp. Còn định nghĩa gốc về hóa đơn các bạn tham khảo ở bài viết hóa đơn là gì của chúng tôi.

Đối tượng bán phải sử dụng hóa đơn bán hàng:

– Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu, xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài.

– Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”

Vai trò của hóa đơn bán hàng:

+ Dùng để hạch toán kế toán, thực hiện sổ sách kế toán (thực hiện hạch toán chi phí, tính doanh thu lợi nhuận, không dùng để tính thuế GTGT)

+ Dùng kê khai thuế, tính thuế, quyết toán thuế

Các tiêu thức trên hóa đơn bán hàng  cũng giống với hóa đơn giá trị gia tăng, chỉ khác nhau ở tiêu thức: dòng thuế suất. Trên hóa đơn bán hàng không thể hiện dòng thuế suất.

Không phải tự nhiên mà chúng tôi dùng từ đình đám cho hóa đơn này. Hiện nay việc mua bán hóa đơn này vẫn diễn ra không ít, việc kiểm soát của cơ quan thuế còn nhiều vấn đề phải khắc phục. Chúng tôi minh họa một vấn đề có thực như sau:

Các bạn cần cẩn thận khi nhận hóa đơn nhé, phải kiểm tra thật kỹ xem công ty nó có thật hay không?

Nội dung trên hóa đơn bán hàng và cách viết hóa đơn bán hàng và những vấn đề liên quan tương tự hóa đơn GTGT nên các bạn có thể tham khảo tại các bài học về hóa đơn GTGT của chúng tôi.