Giỏ hàng

Hóa đơn bán lẻ

Hóa đơn bán lẻ là loại hóa đơn người bán xuất cho người mua khi người mua đi mua hàng. Hóa đơn bán lẻ không có giá trị nhiều về mặt pháp lý. Hóa đơn bán lẻ chi cục thuế không quản lý.

Hóa đơn lẻ của các cửa hàng, hộ kinh doanh, cơ sở kinh doanh,…có thể mua tại các nhà sách khác nhau trên toàn quốc, hoặc tự in theo mẫu thiết kế của công ty mình.

Trên hóa đơn lẻ cũng thể hiện các tiêu thức về ngày tháng năm, người bán, người mua, nội dung hàng hóa, đơn vị tính, thành tiền, chữ ký người bán người mua hàng. Tuy nhiên trên hóa đơn bán lẻ không có con dấu và dòng thuế suất.

Hóa đơn lẻ không có giá trị nhiều về mặt pháp lý bên thuế, có nghĩa là có thể xuất tràn lan. Vậy vai trò và mục đích của nó để làm gì?

Mặc dù HĐ bán lẻ không có nhiều giá trị về mặt thuế, nhưng xét trên phương diện giữa người bán và người mua thì nó cũng có một vai trò nhất định về hoạt động kinh tế, hoạt động mua bán giữa người bán và người mua. Hóa đơn bán lẻ chứng minh được sự giao kết và mua bán giữa hai bên. Nếu dùng hóa đơn bán lẻ để giải quyết các tranh chấp kinh tế thì đây cũng được xem là một bằng chứng đáng giá (trường hợp không sử dụng hóa đơn bán hàng, hóa đơn giá trị gia tăng)

Vì cũng thể hiện là một giao kết mua bán nên người bán cần cẩn thận trong việc sử dụng hóa đơn bán lẻ tại đơn vị của mình để tránh các sai lầm không đáng có mà người mua có thể mang tới.

Các bạn có thể tham khảo mẫu hóa đơn bán lẻ như sau: