Giỏ hàng

Hóa đơn bán lẻ có được tính trừ khi tính thuế TNDN

Hóa đơn bán lẻ có được tính trừ khi tính thuế TNDN ? là một trong những câu hỏi của nhiều bạn sử dụng tiền công ty dưới 200 000 VNĐ từng lần để mua vật tư hàng hóa sử dụng tại công ty. Hoặc lấy hóa đơn bán lẻ trong một số trường hợp khác.

Vậy Hóa đơn bán lẻ có được tính trừ khi tính thuế TNDN ?

Theo Điều 18. Bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn thông tư 39/2014/TT-BTC

Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

=> Ở đây, chỉ nói là người bán không cần lập.

Còn người mua yêu cầu lập thì phải lập bình thường.

Theo điều 6 thông tư 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi bổ sung bởi thông tư 96/2015/TT-BTC) thì

  1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

=> Theo thông tư 39 thì hóa đơn bán lẻ không phải là hóa đơn hợp pháp. Do đó, khi mua hàng mà sử dụng hóa đơn bán lẻ thì không được đưa vào chi phí cho dù chi phí đó là chi phí thực tế phát sinh cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

=> Hóa đơn bán lẻ không được tính trừ khi tính thuế TNDN

Tham khảo:  Các trường hợp bán hàng không phải lập hóa đơn