Giỏ hàng

Hóa đơn điện tử

Quy định về việc sử dụng khởi tạo phát hành hóa đơn điện tử được quy định tại thông tư 32/2011/TT-BTC. Để thể hiện xu hướng hội nhập của mình thì các doanh nghiệp cần đổi mới và tăng cường sử dụng hóa đơn điện tử.

Việc sử dụng hóa đơn điện tử có những ưu điểm như sau:

+ Dễ quản lý trên website

+ Không tốn chi phí in ấn

+ Bảo lưu hóa đơn tốt cho doanh nghiệp

+ Không bị các rủi ro như hóa đơn giấy mang lại ( như mất, cháy, hỏng, hóa đơn,…)

Nhược điểm:

-Phải xây dựng hệ thống để quản lý hóa đơn chứng từ

-Nguồn online cần bảo mật của hệ thống mạng tránh bị hack

Định nghĩa hóa đơn điện tử:

Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử

Hoá đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hoá, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Thông thường hóa đơn điện tử được niêm yết trên trang web của đơn vị bán. Các khách hàng sẽ được cấp tài khoản để truy cập in hóa đơn (như hóa đơn điện tử của fpt, vnpt,…)

Hóa đơn điện tử gồm các loại: hóa đơn xuất khẩu; hóa đơn giá trị gia tăng; hóa đơn bán hàng; hoá đơn khác gồm: tem, vé, thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm…; phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không, chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế, chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…, hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan.

Hóa đơn điện tử đảm bảo nguyên tắc: xác định được số hóa đơn theo nguyên tắc liên tục và trình tự thời gian, mỗi số hóa đơn đảm bảo chỉ được lập và sử dụng một lần duy nhất.