Giỏ hàng

Hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn VAT)

Hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn VAT) là một trong những hóa đơn đình đám nhất hiện nay. Hóa đơn này hiện đang được các doanh nghiệp và cơ quan thuế chú ý nhiều nhất. Có rất nhiều vấn đề xảy ra cần trao đổi về hóa đơn này.

Sau đây chúng ta đi vào phân tích hóa đơn giá trị gia tăng là gì và vai trò của nó như thế nào?

Định nghĩa hóa đơn giá trị gia tăng (theo thuế): là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau:

– Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;

– Hoạt động vận tải quốc tế;

– Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

– Xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài.

Hóa đơn giá trị gia tăng dùng để làm gì:

+ Dùng để hạch toán kế toán

+ Dùng kê khai thuế, tính thuế

Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng:

Hiện nay, theo quy định tại điều 10 thông tư 26/2015 sửa đổi bổ sung điều 15 thông tư 219(đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính)

“1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.”

Các tiêu thức trên hóa đơn và cách ghi hóa đơn các bạn tham khảo tại đây.

Không phải tự nhiên mà chúng tôi dùng từ đình đám cho hóa đơn này. Hiện nay việc mua bán hóa đơn này vẫn diễn ra không ít. Chúng tôi minh họa một vấn đề có thực như sau:

Các bạn cần cẩn thận khi nhận hóa đơn nhé, phải kiểm tra thật kỹ xem công ty nó có thật hay không?