Giỏ hàng

Hóa đơn người bán lập sai thời điểm người mua có được tính hóa đơn hợp lệ

Hóa đơn người bán lập sai thời điểm người mua có được tính hóa đơn hợp lệ hiện đang là mối lo ngại của không ít phi vụ mua bán. Người bán trong trường hợp này hiển nhiên bị phạt theo thông tư 39/2014/TT-BTC còn người mua có được tính là hóa đơn đơn hợp lê hay không? Hãy cùng suy xét vấn đề này với kế toán YTHO nhé.

Theo khoản 2 điều 16 thông tư 39/2014/TT-BTC thì

“2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

  1. a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

……..”

Tại điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC thì:

“Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.”

 

Căn cứ vào các cơ sở này và thực tế bên mua hàng hóa chứng minh được việc có xảy ra giao dịch dựa vào các tài liệu, hồ sơ: báo giá, hợp đồng, biên bản bàn giao tại thời điểm giao hàng, có chứng từ thanh toán theo quy định thì Công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với hóa đơn nêu trên.

Điều này được hướng dẫn cụ thể tại CV 2731/TCT-CS như sau:

Vấn đề tiếp theo chúng ta cần xử lý là hóa đơn này xử lý vào thời điểm xuất sai hay thời điểm xảy ra giao dịch?

Thuế GTGT có được khấu trừ hay không?

Điều này được trả lời tại Công văn 2104/TCT-KK là: Thuế GTGT được chấp nhận khấu trừ, hoàn thuế.

Còn vấn đề hạch toán phụ thuộc vào nhân viên làm kế toán.

Toàn bộ công văn 2104/TCT-KK tham khảo tại: Công văn 2104/TCT-KK