Giỏ hàng

Hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt

Hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt là trường hợp người nộp thuế được hoàn lại số tiền thuế đã nộp khi đáp ứng được các quy định của Bộ Tài Chính. Các trường hợp hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt trong thực tế ít gặp, một phần là do tầm hiểu biết của các doanh nghiệp về các quy định hiện hành còn hạn chế, một phần là do các thủ tục hoàn thuế không hề đơn giản, cũng có thể là các doanh nghiệp sợ cơ quan thuế đưa mình vào tầm ngắm. Tuy nhiên, theo quan điểm của chúng tôi thì doanh nghiệp làm đúng thì doanh nghiệp được hưởng, chỉ cần doanh nghiệp minh bạch thì việc hoàn thuế không có gì là khó khăn.

Quy định hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt

Kế toán Ytho xin gởi đến các bạn Người nộp thuế TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT được hoàn thuế đã nộp trong các trường hợp sau đây:

  1. Hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu bao gồm:

a) Hàng hoá nhập khẩu đã nộp thuế TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT nhưng còn lưu kho, lưu bãi tại cửa khẩu và đang chịu sự giám sát của cơ quan hải quan, được tái xuất ra nước ngoài.

b) Hàng hoá nhập khẩu đã nộp thuế TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT để giao, bán hàng cho nước ngoài thông qua các đại lý tại Việt Nam; hàng hóa nhập khẩu để bán cho các phương tiện của các hãng nước ngoài trên các tuyến đường quốc tế qua cảng Việt Nam và các phương tiện của Việt Nam trên các tuyến đường quốc tế theo qui định của Chính phủ.

c) Hàng tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu theo phương thức kinh doanh hàng tạm nhập tái xuất khi tái xuất khẩu được hoàn lại số thuế TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT đã nộp tương ứng với số hàng tái xuất khẩu.

d) Hàng nhập khẩu đã nộp thuế TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT nhưng tái xuất khẩu ra nước ngoài được hoàn lại số thuế TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT đã nộp đối với số hàng xuất trả lại nước ngoài.

đ) Hàng tạm nhập khẩu để dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm hoặc để phục vụ công việc khác trong thời hạn nhất định đã nộp thuế TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT, khi tái xuất khẩu được hoàn thuế.

e) Hàng nhập khẩu đã nộp thuế TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT theo khai báo, nhưng thực tế nhập khẩu ít hơn so với khai báo; hàng nhập khẩu trong quá trình nhập khẩu bị hư hỏng, mất có lý do xác đáng, đã nộp thuế TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT.

g) Đối với hàng nhập khẩu chưa phù hợp về chất lượng, chủng loại theo hợp đồng, giấy phép nhập khẩu (do phía chủ hàng nước ngoài gửi sai), có giám định của cơ quan có thẩm quyền kiểm nghiệm và xác nhận của chủ hàng nước ngoài mà được phép nhập khẩu thì cơ quan hải quan kiểm tra và xác nhận lại số thuế TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT phải nộp, nếu có số thuế đã nộp thừa thì được hoàn lại, nếu nộp thiếu thì phải nộp đủ số phải nộp.

Trường hợp được phép xuất khẩu trả lại nước ngoài thì được hoàn lại số thuế TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT đã nộp đối với số hàng xuất trả lại nước ngoài.

Trường hợp trả lại hàng cho bên nước ngoài trong thời hạn chưa phải nộp thuế nhập khẩu theo chế độ quy định thì cơ quan hải quan kiểm tra thủ tục và thực hiện việc không thu thuế TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT phù hợp với số hàng nhập khẩu trả lại nước ngoài.

  1. Hàng hoá là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu được hoàn lại số thuế TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT đã nộp tương ứng với số nguyên liệu dùng để sản xuất hàng hoá thực tế xuất khẩu.

Việc hoàn thuế TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT chỉ thực hiện đối với hàng hóa thực tế xuất khẩu và thủ tục, hồ sơ, trình tự, thẩm quyền giải quyết hoàn thuế TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT đối với hàng nhập khẩu được thực hiện theo quy định như đối với việc giải quyết hoàn thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

  1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh quyết toán thuế khi sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi hình thức sở hữu, giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước có số thuế TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT nộp thừa, cơ sở có quyền đề nghị cơ quan thuế hoàn lại số thuế TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT nộp thừa.
  2. Hoàn thuế TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT trong các trường hợp:

a) Hoàn thuế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

b) Hoàn thuế theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

c) Hoàn thuế trong trường hợp có số tiền thuế TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT đã nộp lớn hơn số tiền thuế TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT phải nộp theo quy định.

Thủ tục, hồ sơ, trình tự, thẩm quyền giải quyết hoàn thuế TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT được thực hiện theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Kế toán Ytho đã gởi đến các bạn bài học: Hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt. Các bạn có những thắc mắc về bài học Hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt vui lòng để lại bình luận để mọi người cùng tham khảo.

Bài giảng thuế tiêu thụ đặc biệt