Giỏ hàng

Hướng dẫn báo giảm trên phần mềm KBHXH qua mạng và cách truy thu tiền thẻ BHYT

Hướng dẫn báo giảm trên phần mềm KBHXH qua mạng và cách truy thu tiền thẻ BHYT như sau:

Trước khi thực hiện các bạn cần chuẩn bị các hồ sơ sau:

+ Quyết định thôi việc có đầy đủ chữ ký con dấu (bản scan)

+ Thẻ BHYT

+ Phần mềm kBHXH đã có đầy đủ thông tin của người lao động báo giảm

+ Tài khoản đăng nhập vào trang bảo hiểm xã hội điện tử để nộp hồ sơ báo giảm qua mạng

Quy trình thực hiện như sau:

Bước 1: Bật phần mềm KBHXH, điền thông tin của người lao động báo giảm, ở mục tình trạng lao động các bạn chọn vào lao động thôi việc

Bước 2: Chọn hồ sơ, chọn vào QĐ595.

Nếu lựa chọn QĐ595 thì chọn vào mục có STT thứ 2, tiếp theo chọn lao động, tiếp tục nhấn vào lập hồ sơ

Bước 3: Lập hồ sơ

Ở bước này các bạn chú ý đính kèm quyết định thôi việc vào.

Trên tờ khai D02-TS

Mục II.2 báo giảm từ tháng năm nào thì chọn vào tháng năm đó

Mục II.3 truy thu tiền thẻ BHYT như sau:

Ví dụ:

Nếu thẻ BHYT được cấp từ ngày 01/07/2017 – 31/12/2017. Lao động nghỉ từ 01/09/2017. Đến ngày 11/11/2017 mới báo giảm cho tháng 9

Truy thu như sau: Lương đóng bảo hiểm x 4,5% x Số tháng thẻ BHYT đã sử dụng từ lúc báo giảm.

Ở ví dụ này là 3 tháng.

Điền vào ô tiền lương

Trường hợp không muốn bị truy thẻ tiền thẻ BHYT thì tiến hành thu lại thẻ BHYT và trả lại cho cơ quan BHXH. Thời gian không bị tính truy thu là từ lúc trả lại thẻ. Các bạn chú ý đừng để sang tháng, nếu để sang tháng thì tháng đó không được tính trừ.

Bước 4: Ký và nộp hồ sơ:

Lưu ý: trước khi ký kiểm tra lại kỹ càng.

Cắm chữ ký số vào và tiến hành nộp hồ sơ

Lưu ý: bảo hiểm điện tử hiện nay không nhân file đính kèm nên bạn không phải đính kèm file khi nộp hồ sơ. Phải nhập đầy đủ thông tin ở phần phụ lục hộ gia đình để ghi được hồ sơ nhé.

Tham khảo:  Khóa học bảo hiểm xã hội