Giỏ hàng

Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT

Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT được chia sẻ bởi công ty kế toán YTHO

Dù các thông tư mới ra, các luật có thay đổi thì cách kê khai thuế GTGT mới nhất đến cũ nhất đều tuân theo những nguyên tắc nhất định, các bạn cần tuân theo những nguyên tắc này để đảm bảo kê khai thuế GTGT trong nhiều trường hợp

Trước khi kê khai thuế GTGT bạn phải xác định doanh nghiệp của mình nằm ở diện kê khai thuế GTGT khấu trừ hay kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. Phương pháp kê khai thuế này phụ thuộc vào việc bạn đăng ký lần đầu với cơ quan thuế. Tham khảo cách làm hồ sơ đăng ký thuế ban đầu của chúng tôi tại đây

Đối với các doanh nghiệp mới thành lập thì mặc nhiên là doanh nghiệp đó kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký tự nguyện theo phương pháp khấu trừ theo luật thuế GTGT 31/2013/QH13 thì doanh nghiêp được áp dụng phương pháp khấu trừ

1. Xác định kỳ kê khai thuế GTGT

1.1. Kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý

Căn cứ theo Khoản a Điều 9 Nghị định 126/2020/ND-CP quy định như sau:

"a.1) Người nộp thuế giá trị gia tăng theo tháng được quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 8 Nghị định này nếu có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì được khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Doanh thu bán hàng hóa cung cấp dịch vụ được xác định là tổng doanh thu trên các tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch.

Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính cho đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh thì doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh.

a.2) Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động, kinh doanh thì được lựa chọn khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch liền kề tiếp theo năm đã đủ 12 tháng sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo kỳ tính thuế tháng hoặc quý".

1.2. Kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng

Căn cứ theo Khoản 1 điều 8 Nghị định này quy định
"Các loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu thuộc loại khai theo tháng, bao gồm:
a) Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp người nộp thuế đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Điều 9 Nghị định này thì được lựa chọn khai theo quý.
b) Thuế tiêu thụ đặc biệt
c) Thuế bảo vệ môi trường
d) Thuế tài nguyên, trừ thuế tài nguyên quy định tại điểm e khoản này.
đ) Các khoản phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước (trừ phí, lệ phí do cơ quan địa diện nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài thực hiện thu theo quy định tại Điều 12 Nghị định này; phí hải quan; lệ phí hàng hóa; hành lý, phương tiện vận tải quá cảnh).
e) Đối với hoạt động khai thác, xuất bán khí thiên nhiên: Thuế tài nguyên; thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế đặc biệt của Liên doanh Việt - Nga "Vietsovpetro" tại Lô 09.1 theo Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghịa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga ký ngày 27 tháng 12 năm 2010 về việc tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí tại thềm lục địa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong khuôn khổ Liên doanh Việt - Nga "Vietsovpetro" (sau đây gọi là Liên doanh Vietsovpetro tại Lô 09.1); tiền lãi khí nước chủ nhà được chia.

Sau khi đã xác định được kỳ kê khai, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn kê khai thuế GTGT trong từng trường hợp cụ thể:

Trước khi kê khai thuế các bạn cần điền đầy đủ thông tin kê khai thuế ở phần hệ thống ( phần này cần bắt buộc và chính xác thông tin của người nộp thuế)

Các bạn vào phần hệ thống trên phần mềm HTKK như sau:

Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT

Sau đó tiến hành điền các thông tin bắt buộc trên hệ thống, rồi bấm ghi:

Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT

Sau khi đã khai báo ở phần hệ thống các bạn căn cứ vào phương pháp tính thuế ở doanh nghiệp mà áp dụng các trường hợp sau cho phù hợp:

Trường hợp 1: Kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Trường hợp 2: Kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT

Trường hợp 3: Kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu