Giỏ hàng

Hướng dẫn cách kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt trên tờ khai 01-TTĐB

Hướng dẫn cách kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt trên tờ khai 01 TTĐB là hướng dẫn các bạn cách điền vào các chỉ tiêu trên tờ khai 01 TTĐB ban hành kèm theo thông tư 195/2015/TT-BTC.

Thông thường trước khi điền vào tờ khai này các bạn phải điền vào các chỉ tiêu trên các phụ lục bán ra và mua vào kèm theo tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt là mẫu 01-1/TTĐB và mẫu 01-2/TTĐB

Cách điền vào các chỉ tiêu trên phụ lục bảng kê hóa đơn hàng hóa bán ra chịu thuế TTĐB mẫu số 01-1/TTĐB

Cách điền vào các chỉ tiêu trên phụ lục bảng kê hóa đơn hàng hóa mua vào chịu thuế TTĐB mẫu số 01-2/TTĐB

Sau đây kế toán Ytho xin gởi đến các bạn: Hướng dẫn cách kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt trên tờ khai 01 TTĐB

Hướng dẫn cách kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt trên tờ khai 01 TTĐB

Cột 1: Chỉ tiêu “Số thứ tự”

NNT ghi thứ tự từng loại hàng hoá, dịch vụ chịu thuế tương ứng với từng mức thuế suất thuế TTĐB trong Biểu thuế và tính chất của hàng hoá, dịch vụ.

Cột 2: Chỉ tiêu “Tên hàng hoá, dịch vụ”

Mỗi loại hàng hoá, dịch vụ bán ra tương ứng với từng mức thuế suất trong Biểu thuế Tiêu thụ đặc biệt được kê khai vào một dòng của tờ khai.

 Mục I: “Hàng hoá chịu thuế TTĐB”

NNT kê khai tên hàng hoá chịu thuế TTĐB tiêu thụ trong nước. Mỗi loại hàng hoá chịu thuế TTĐB tiêu thụ trong nước được kê khai vào 1 dòng; nếu cùng loại hàng hoá nhưng áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì mỗi mặt hàng được kê vào một dòng với mức thuế suất tương ứng.

Mục II: “Dịch vụ chịu thuế TTĐB”

NNT kê khai tên dịch vụ kinh doanh chịu thuế TTĐB. Mỗi loại dịch vụ chịu thuế TTĐB kinh doanh trong tháng được kê vào một dòng.

Mục III: “Hàng hóa thuộc trường hợp không phải chịu thuế TTĐB”

NNT kê khai vào mục này các loại hàng hoá do cơ sở sản xuất, gia công trực tiếp xuất khẩu ra nước ngoài hoặc bán, uỷ thác cho cơ sở kinh doanh khác để xuất khẩu. Các hàng hoá này phải có đủ hồ sơ chứng minh là hàng đã xuất khẩu theo từng trường hợp cụ thể. Tên hàng hoá xuất khẩu được khai theo từng nhóm: hàng hoá xuất khẩu, hàng hoá bán cho cơ sở khác để xuất khẩu hoặc hàng hoá gia công để xuất khẩu. Mỗi loại hàng hoá xuất khẩu hoặc hàng hoá bán để xuất khẩu hoặc hàng hoá gia công để xuất khẩu được kê vào một dòng.

Lưu ý: Vì các loại hàng hóa xuất khẩu, hàng bán để xuất khẩu và hàng hóa gia công để xuất khẩu thuộc diện không chịu thuế TTĐB nên trong tờ khai thuế TTĐB chỉ cần ghi tên, loại hàng hóa, số lượng, doanh số bán, các chỉ tiêu khác không cần ghi.

Cột 3: Chỉ tiêu “Đơn vị tính”

NNT ghi đơn vị tính phù hợp với từng loại hàng hoá, dịch vụ tiêu thụ trong kỳ. Đối với các loại sản phẩm hàng hoá thương phẩm có quy cách đóng gói sản phẩm theo khối lượng, trọng lượng, số lượng khác nhau thì quy đổi thành đơn vị đo lường tiêu chuẩn để tổng hợp và khai vào chỉ tiêu này. Ví dụ như:

+ Đối với hàng hóa là rượu, bia: khi xuất bán hàng hoá thương phẩm, quy cách đóng gói sản phẩm có thể là chai 300ml, chai 500ml, chai 750ml…; NNT cần tổng hợp và quy đổi thành đơn vị đo lường tiêu chuẩn là lít để khai vào chỉ tiêu này;

+ Đối với xăng, nap-ta và các chế phẩm khác để pha chế xăng: Đơn vị tính được ghi là lít;

+ Đối với hàng hóa là Thuốc lá điếu: Đơn vị tính là bao, thùng,..

+ Đối với hàng hóa là Ô tô, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, tàu bay, du thuyền, máy điều hoà không khí: Đơn vị tính là chiếc.

+ Hoạt động xổ số: Đơn vị tính là vé.

+ Dịch vụ vũ trường: Đơn vị tính là vé theo lượt/người.

+ Dịch vụ karaokê, chơi golf: Đơn vị tính là vé tính theo giờ.

Đối với dịch vụ chịu thuế TTĐB cung ứng cho người tiêu dùng, nhưng không xác định được đơn vị tính của loại dịch vụ đó, thì không khai vào cột này ví dụ: Tiền bán thẻ hội viên câu lạc bộ chơi golf, tiền ký quỹ chơi golf, kinh doanh khác trong vũ trường,…

Cột 4: Chỉ tiêu “Sản lượng tiêu thụ”

– Đối với NNT sản xuất hàng hóa chịu thuế TTĐB thì số liệu kê khai vào cột này là tổng sản lượng thực tế của từng loại hàng hóa tiêu thụ trong kỳ. Đối với các loại sản phẩm hàng hoá thương phẩm có quy cách đóng gói sản phẩm theo khối lượng, trọng lượng, số lượng khác nhau được quy đổi thành đơn vị đo lường tiêu chuẩn để tổng hợp thì số liệu để khai vào chỉ tiêu này là sản lượng tiêu thụ đã được quy đổi theo đơn vị đo lường tiêu chuẩn.

Ví dụ như: Công ty H sản xuất rượu, trong tháng xuất bán nhiều loại hàng hoá có quy cách đóng gói sản phẩm khác nhau; cụ thể là chai 300ml, chai 500ml, chai 750ml…; Để khai vào Tờ khai thuế TTĐB thì Công ty H cần quy đổi sản lượng thành đơn vị đo lường tiêu chuẩn là lít và tổng hợp sản lượng tiêu thụ theo lít để khai vào chỉ tiêu này.

– Đối với dịch vụ chịu thuế TTĐB: Nếu NNT có thể xác định được tổng lượng dịch vụ đã cung ứng trong kỳ thì ghi vào chỉ tiêu này; trường hợp không xác định được số lượng dịch vụ đã cung cấp thì NNT không cần ghi vào chỉ tiêu này. Ví dụ: kinh doanh vũ trường, mát-xa… có bao gồm cả dịch vụ ăn uống và dịch vụ khác đi kèm thì chỉ cần khai tổng doanh số.

Hướng dẫn cách kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt trên tờ khai 01 TTĐB

Cột 5: Chỉ tiêu “Doanh số bán chưa có thuế GTGT”

Chỉ tiêu này phản ánh doanh số bán hàng hoá, dịch vụ đã có thuế TTĐB nhưng chưa có thuế GTGT của cơ sở sản xuất kinh doanh trong kỳ tính thuế.

NNT căn cứ vào dòng Tổng cộng của cột (9): Chỉ tiêu “Doanh số bán có thuế TTĐB (không có thuế GTGT)” tại Bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế TTĐB mẫu số 01-1/TTĐB để khai vào chỉ tiêu này.

Mỗi loại sản phẩm, hàng hoá hoặc dịch vụ cùng loại, cùng nhóm được tổng hợp vào một dòng tương ứng với từng nhóm hàng hoá, dịch vụ có cùng mức thuế suất theo Biểu thuế Tiêu thụ đặc biệt.

Cột 6: Chỉ tiêu “Giá tính thuế TTĐB”

          Giá tính thuế TTĐB được kê khai theo từng loại hàng hoá, dịch vụ tiêu thụ trong nước phát sinh trong kỳ. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào số liệu ở cột (5) và cách tính giá TTĐB theo quy định của luật thuế TTĐB.

Giá tính thuế TTĐB=       Giá bán chưa có thuế  GTGT
        1 +  Thuế suất thuế TTĐB

          Đối với hàng hoá chịu thuế TTĐB, giá tính thuế TTĐB là giá chưa có thuế GTGT và chưa có thuế TTĐB, không trừ giá trị vỏ bao bì.

          Việc xác định giá tính thuế TTĐB trong một số trường hợp cụ thể như sau:

          – Trường hợp cơ sở sản xuất hàng hoá chịu thuế TTĐB bán hàng qua các cơ sở hạch toán trực thuộc (chi nhánh, cửa hàng…) thì giá làm căn cứ tính thuế TTĐB là giá do các chi nhánh, cửa hàng bán ra chưa có thuế GTGT;

– Trường hợp cơ sở sản xuất bán hàng thông qua đại lý bán đúng giá do cơ sở quy định, hưởng hoa hồng thì giá làm căn cứ tính thuế TTĐB là giá bán chưa có thuế GTGT do cơ sở sản xuất quy định chưa trừ hoa hồng;

          – Cơ sở sản xuất hàng hoá chịu thuế TTĐB bán hàng qua các cơ sở kinh doanh thương mại thì giá làm căn cứ tính thuế TTĐB là giá bán chưa có thuế GTGT của cơ sở sản xuất nhưng không thấp hơn 10% so với giá bán bình quân do cơ sở kinh doanh thương mại bán ra.

– Đối với mặt hàng bia chai nếu có đặt tiền cược vỏ chai, hàng quý cơ sở sản xuất và khách hàng thực hiện quyết toán số tiền đặt cược vỏ chai thì số tiền đặt cược tương ứng giá trị số vỏ chai không thu hồi được phải đưa vào doanh thu tính thuế TTĐB.

– Đối với kinh doanh đặt cược là doanh thu bán vé đặt cược trừ (-) tiền trả thưởng cho khách hàng (giá chưa có thuế GTGT), không bao gồm soanh số bán vé vào cửa xem các sự kiện giải trí gắn với hoạt động đặt cược;

– Đối với kinh doanh vũ trường, mát-xa và karaoke, giá tính thuế là doanh thu chưa có thuế GTGT của các hoạt động trong vũ trường, cơ sở mát-xa và karaoke, bao gồm cả doanh thu của dịch vụ ăn uống và các dịch vụ khác đi kèm (ví dụ như tắm, xông hợi trong cơ sở mát-xa).

Hướng dẫn cách kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt trên tờ khai 01 TTĐB

Cột 7: Chỉ tiêu “Thuế suất thuế TTĐB”

Thuế suất của mỗi loại hàng hoá, dịch vụ chịu thuế TTĐB phát sinh trong kỳ để ghi vào cột số (7) được căn cứ theo mức thuế suất quy định tại Biểu thuế suất thuế TTĐB hiện hành.

Cột 8: Chỉ tiêu “Thuế TTĐB được khấu trừ”          

Thuế TTĐB được khấu trừ ghi vào cột (8) là số thuế TTĐB của nguyên liệu do NNT mua vào để sản xuất hàng hóa chịu thuế TTĐB có chứng từ hợp pháp (chứng từ đã nộp thuế TTĐB ở khâu nhập khẩu, hoá đơn mua nguyên liệu trong nước…) tương ứng với số thuế TTĐB của nguyên liệu sử dụng để sản xuất ra hàng hoá chịu thuế TTĐB đã tiêu thụ. Số thuế TTĐB được khấu trừ tối đa không quá số thuế TTĐB của nguyên liệu dùng sản xuất hàng hoá chịu thuế TTĐB đã được tiêu thụ trong kỳ.

Cột 9: Chỉ tiêu “Thuế TTĐB phải nộp”

Chỉ tiêu này xác định số thuế TTĐB phải nộp đối với từng loại hàng hoá, dịch vụ tiêu thụ chịu thuế TTĐB trong kỳ. NNT khai đầy đủ các số liệu vào các chỉ tiêu (từ cột (2) đến cột (8)) của Tờ khai thuế TTĐB, và xác định số thuế TTĐB phải nộp của từng loại hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB phát sinh trong kỳ theo công thức sau:

Thuế TTĐB phải nộp=Giá tính thuế TTĐBxThuế suất (%)Thuế TTĐB được khấu trừ

Kế toán Ytho đã Hướng dẫn cách kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt trên tờ khai 01 TTĐB cho các bạn. Các bạn có những thắc mắc về bài viết: Hướng dẫn cách kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt trên tờ khai 01 TTĐB vui lòng để lại bình luận cho chúng tôi.

Từ khóa

Dịch vụ kế toán tại Bình Chánh tphcm Dịch vụ kế toán ở Củ Chi Dịch vụ kế toán trọn gói tại Bình Thạnh Dịch vụ kế toán tại Bình Chánh Dịch vụ kế toán huyện Hóc Môn Dịch vụ kế toán tại Thủ Đức Dịch vụ kế toán tại Bình Tân Dịch vụ kế toán tại quận Bình Thạnh Dịch vụ kế toán ở quận 12 tphcm Dịch vụ kế toán tại huyện Củ Chi Dịch vụ kế toán ở Bình Thạnh hcm Dịch vụ kế toán tại quận Phú Nhuận Dịch vụ kế toán tại quận Phú Nhuận tphcm Dịch vụ kế toán tại huyện Hóc Môn Dịch vụ kế toán huyện Hóc Môn tphcm Dịch vụ kế toán ở Thủ Đức Dịch vụ kế toán Thủ Đức Dịch vụ kế toán tại Bình Thạnh trọn gói Dịch vụ kế toán tại quận Bình Tân Dịch vụ kế toán tại Bình Thạnh tphcm Dịch vụ kế toán tại huyện Nhà Bè trọn gói Dịch vụ kế toán ở Thủ Đức tphcm dịch vụ kế toán ở Huyện Nhà Bè trọn gói Dịch vụ kế toán Bình Tân tphcm Dịch vụ kế toán tại Củ Chi Dịch vụ kế toán tại Bình Chánh trọn gói Dịch vụ kế toán tại huyện Củ Chi tphcm Dịch vụ kế toán tại Phú Nhuận Dịch vụ kế toán trọn gói tại Bình Chánh Dịch vụ kế toán Củ Chi Dịch vụ kế toán tại quận Phú Nhuận trọn gói dịch vụ kế toán ở Huyện Nhà Bè Dịch vụ kế toán tại quận Thủ Đức tphcm dịch vụ kế toán tại Quận 12 Dịch vụ kế toán tại huyện Bình Chánh Dịch vụ kế toán tại Hóc Môn Dịch vụ kế toán tại quận Bình Tân tphcm Dịch vụ kế toán tại quận Thủ Đức dịch vụ kế toán tại Quận 12 TPHCM Dịch vụ kế toán huyện Nhà Bè tphcm Dịch vụ kế toán tại huyện Hóc Môn tphcm Dịch vụ kế toán tại Phú Nhuận trọn gói Dịch vụ kế toán quận 12 Dịch vụ kế toán ở Bình Tân TP.HCM Dịch vụ kế toán tại huyện Nhà Bè Dịch vụ kế toán huyện Nhà Bè Dịch vụ kế toán ở Hóc Môn Dịch vụ kế toán Củ Chi tphcm Dịch vụ kế toán Bình Tân Dịch vụ kế toán Bình Thạnh Dịch vụ kế toán ở quận 11 Dịch vụ kế toán tại quận 11 Dịch vụ kế toán tại quận 11 tp.hcm Dịch vụ kế toán thuế tại quận 3 dịch vụ kế toán tại Quận 7 TPHCM Dịch vụ kế toán trọn gói tại quận 12 Dịch vụ kế toán quận 10 tphcm dịch vụ kế toán tại Quận 8 Dịch vụ kế toán ở quận 6 Dịch vụ kế toán tại quận 4 Dịch vụ kế toán tại quận 4 tphcm Dịch vụ kế toán tại quận 3 Công ty dịch vụ kế toán tại quận Tân Bình Dịch vụ làm sổ sách kế toán tại tphcm báo giá làm sổ sách kế toán DVKT công ty chuyển phát nhanh Dịch vụ kế toán quận 11 tphcm dịch vụ kế toán Quận 7 Dịch vụ kế toán quận 6 tphcm Dịch vụ kế toán tại Gò Vấp trọn gói Nhận làm sổ sách kế toán Dịch vụ kế toán quán cafe tphcm dịch vụ kế toán Quận 5 dịch vụ kế toán tại quận 5 trọn gói Dịch vụ kế toán thuế quận 2 dịch vụ kế toán Quận 1 TPHCM Công ty dịch vụ kế toán trọn gói tphcm Dịch vụ kế toán ở Gò Vấp Dịch vụ kế toán ngành du lịch Dịch vụ kế toán khách sạn tại tphcm Dịch vụ kế toán cơ sở kinh doanh cà phê Dịch vụ kế toán tại quận 11 trọn gói Dịch vụ kế toán ở quận 11 tphcm Dịch vụ kế toán ở quận 9 Dịch vụ kế toán ở quận 3 Dịch vụ kế toán quận 2 tphcm Dịch vụ kế toán trọn gói hcm Dịch vụ kế toán trọn gói tại quận Gò Vấp Kiểm tra sổ sách kế toán Dịch vụ kế toán khách sạn trọn gói Dịch vụ kế toán cơ sở kinh doanh cà phê tại tphcm Dịch vụ kế toán nhà hàng ăn uống Dịch vụ kế toán tại nhà hàng ăn uống tphcm Dịch vụ kế toán hộ kinh doanh Dịch vụ kế toán quận 10 công ty dịch vụ kế toán trọn gói Dịch vụ kế toán du lịch Dịch vụ kế toán du lịch tphcm Dịch vụ làm sổ sách kế toán Dịch vụ kế toán ở quận 10 Dịch vụ kế toán quận 9 hcm dịch vụ kế toán tại Quận 7 Dịch vụ kế toán tại quận Tân Bình trọn gói Dịch vụ kế toán tại quận Gò Vấp TPHCM cách kiểm tra sổ sách kế toán Dịch vụ kiểm tra sổ sách kế toán uy tín Dịch vụ quyết toán sổ sách nội bộ Quyết toán sổ sách nội bộ Dịch vụ kế toán tại nhà hàng ăn uống Dịch vụ kế toán HKD Dịch vụ kế toán ở quận 12 Dịch vụ kế toán ở quận 8 tphcm Dịch vụ kế toán Dịch vụ kế toán tại quận Tân Bình Dịch vụ kế toán du lịch hcm Dịch vụ kế toán công ty chuyển phát nhanh Dịch vụ kế toán tại quận 10 tphcm Dịch vụ kế toán thuế tại quận 8 Dịch vụ kế toán tại quận 6 trọn gói Dịch vụ kế toán tại quận 3 trọn gói Dịch vụ kế toán tại Quận 1 TPHCM Dịch vụ kiểm tra sổ sách kế toán Dịch vụ kế toán quận 11 Dịch vụ kế toán tại quận 9 tphcm dịch vụ kế toán ở Quận 7 Dịch vụ kế toán tại quận 7 trọn gói Dịch vụ kế toán thuế tại quận 6 Dịch vụ kế toán ở quận 3 tphcm Dịch vụ kế toán tại quận 2 dịch vụ kế toán tại quận 2 trọn gói Dịch vụ kế toán du lịch trọn gói Dịch vụ kế toán quán cà phê Dịch vụ kế toán cơ sở kinh doanh cafe Dịch vụ kế toán cho công ty chuyển phát nhanh Dịch vụ kế toán quận 4 Dịch vụ kế toán quận 3 tphcm dịch vụ kế toán tại quận 2 tphcm Dịch vụ kế toán trọn gói là gì Dịch vụ quyết toán sổ sách rà soát sổ sách kế toán Dịch vụ kế toán khách sạn tphcm Dịch vụ kế toán nhà hàng ăn uống tại TPHCM Dịch vụ kế toán tại nhà hàng ăn uống hcm Dịch vụ kế toán tại quận 10 Dịch vụ kế toán thuế tại quận 9 Dịch vụ kế toán trọn gói tại quận 11 Dịch vụ kế toán tại quận 12 trọn gói Dịch vụ kế toán tại quận 9 Dịch vụ kế toán tại quận 6 dịch vụ kế toán tại Quận 5 TPHCM dịch vụ kế toán Quận 5 TPHCM Dịch vụ kế toán tại quận 4 trọn gói dịch vụ kế toán ở Quận 1 TPHCM Dịch vụ kế toán tại quận Tân Bình tphcm Dịch vụ kế toán quận Tân Bình tphcm Dịch vụ kế toán thuế tại quận 10 Dịch vụ kế toán quận 9 dịch vụ kế toán Quận 7 TPHCM dịch vụ kế toán thuế tại quận 7 dịch vụ kế toán tại Quận 5 dịch vụ kế toán ở Quận 5 TPHCM Dịch vụ kế toán ở quận 4 tphcm Dịch vụ kế toán tại Tân Bình Dịch vụ kế toán trọn gói tại quận Tân Bình Quyết toán sổ sách quyết toán sổ sách kế toán nội bộ Dịch vụ kế toán quán cà phê tại tphcm dịch vụ kế toán tại Quận 8 TPHCM dịch vụ kế toán Quận 8 TPHCM dịch vụ kế toán Quận 8 dịch vụ kế toán Quận 5 trọn gói dịch vụ kế toán trọn gói tại Quận 5 dịch vụ kế toán tại quận 1 dịch vụ kế toán trọn gói tại Quận 1 TPHCM báo cáo kiểm tra sổ sách kế toán Dịch vụ kế toán du lịch tại tphcm Dịch vụ làm sổ sách kế toán tphcm Dịch vụ kế toán tại Quận 6 TPHCM Dịch vụ kế toán ở quận 4 Dịch vụ kế toán quận 3 Dịch vụ kế toán quận 2 dịch vụ kế toán ở quận 2 trọn gói dịch vụ kế toán tại Quận 1 trọn gói Dịch vụ kế toán quận Tân Bình Công ty dịch vụ kế toán tại quận Gò Vấp TPHCM Dịch vụ kế toán tại quận Gò Vấp Dịch vụ kế toán tại Gò Vấp TPHCM làm sổ sách kế toán Dịch vụ rà soát sổ sách kế toán Kế toán CT chuyển phát nhanh Dịch vụ kế toán quận ở quận 10 tphcm Dịch vụ kế toán ở quận 8 Dịch vụ kế toán quận 6 Dịch vụ kế toán trọn gói quận 4 Dịch vụ kế toán trọn gói tphcm Dịch vụ kế toán khách sạn dịch vụ kế toán ở Quận 7 TPHCM Dịch vụ kế toán trọn gói Dịch vụ kế toán ở Tân Bình Làm sổ sách kế toán tại tphcm Dịch vụ tư vấn thuế tại tphcm Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp Dịch vụ qtt tndn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp giá dịch vụ quyết toán thuế Bảng giá dịch vụ quyết toán thuế Thuế TNDN thuế thu nhập doanh nghiệp là gì tư vấn dịch vụ đại lý thuế Dịch vụ đại lý thuế uy tín quyết toán thuế trọn gói Dịch vụ đại lý thuế Dịch vụ tư vấn thuế Tư vấn thuế tại tphcm Dịch vụ quyết toán thuế dịch vụ quyết toán thuế cuối năm quyết toán thuế thu nhập cá nhân Thuế thu nhập doanh nghiệp dịch vụ quyết toán thuế tndn Tư vấn dịch vụ đại lý thuế tại tphcm dịch vụ quyết toán thuế trọn gói dịch vụ quyết toán thuế năm quyết toán thuế thuế tndn là gì Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân dịch vụ làm hoàn thuế thu nhập cá nhâN Tư vấn thuế Dịch vụ quyết toán thuế TNCN khái niệm thuế tndn Dịch vụ quyết toán thuế TNDN dịch vụ quyết toán thuế Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân dịch vụ quyết toán thuế giá rẻ Dịch vụ hoàn thuế TNCN dịch vụ làm hoàn thuế TNCN Tư vấn thuế tphcm dịch vụ quyết toán thuế tncn khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp Mức Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp Dịch vụ đại lý thuế chuyên nghiệp Dịch vụ đại lý thuế tại tphcm Quyết toán thuế TNCN Thuế suất thuế TNDN chi phí dịch vụ quyết toán thuế Dịch vụ quyết toán thuế tphcm Dịch vụ tư vấn thuế tphcm Dịch vụ làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân Dịch vụ làm quyết toán thuế TNCN Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp Mức thuế suất thuế TNDN quyết toán thuế tndn Dịch vụ thay đổi GPKD Dịch vụ thay đổi giấy phép đăng kí kinh doanh TPHCM Dịch vụ thay đổi giấy phép đăng kí kinh doanh tại TPHCM Dịch vụ thay đổi giấy phép đăng kí kinh doanh ở hcm Dịch vụ giải thể công ty TPHCM dịch vụ giải thể doanh nghiệp Dịch vụ thay đổi giấy phép đăng kí kinh doanh Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp tphcm Dịch vụ tư vấn thành lập công ty Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp Dịch vụ tư vấn thành lập công ty giá rẻ Dịch vụ giải thể công ty giá rẻ thành lập doanh nghiệp Dịch vụ giải thể doanh nghiệp tại TPHCM Dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại tphcm Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tphcm Dịch vụ thành lập công ty cổ phần hcm Dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói Tư vấn thành lập công ty Dịch vụ thành lập công ty Dịch vụ thành lập công ty cổ phần tphcm Dịch vụ giải thể doanh nghiệp tphcm Dịch vụ thành lập công ty tphcm Dịch vụ giải thể công ty thành lập công ty thành lập công ty cổ phần tphcm Dịch vụ thay đổi giấy phép đăng kí kinh doanh tại hcm Dịch vụ làm giải thể doanh nghiệp Tư vấn thành lập công ty miễn phí hỗ trợ tư vấn thành lập công ty miễn phí thành lập công ty giá rẻ Tư vấn thành lập công ty tphcm thành lập công ty cổ phần Dịch vụ giải thể doanh nghiệp Dịch vụ giải thể doanh nghiệp tại tphcm Giá dịch vụ giải thể doanh nghiệp Tư vấn thành lập doanh nghiệp Dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ Dịch vụ thành lập doanh nghiệp hcm Dịch vụ giải thể doanh nghiệp TPHCM Dịch vụ thành lập công ty cổ phần Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ làm báo cáo tài chính năm Báo cáo tài chính dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm Dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm dịch vụ làm báo cáo tài chính Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm Dịch vụ báo cáo tài chính năm báo cáo tài chính năm Dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm tphcm Báo cáo tài chính năm báo cáo tài chính cuối năm Dịch vụ báo cáo tài chính Báo cáo tài chính cuối năm thủ tục đăng ký bhxh lần đầu cho doanh nghiệp hướng dẫn đăng ký bhxh lần đầu cho doanh nghiệp thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu cho doanh nghiệp thủ tục tham gia bhxh lần đầu cho doanh nghiệp Thủ tục đăng ký bảo hiểm cho doanh nghiệp Dịch vụ bảo hiểm xã hội Dịch vụ BHXH Dịch vụ BHXH tại hcm Dịch vụ bảo hiểm xã hội tại TPHCM Dịch vụ BHXH tại TPHCM Dịch vụ bảo hiểm xã hội tại hcm thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp giao dịch điện tử BHXH từ ngày 17/11/2015 Nhập khẩu giá CIF Thông báo thực hiện giao dịch điện tử BHXH dịch vụ kế toán tại quận Tân Phú trọn gói Tuyển dụng nhân viên kế toán dịch vụ Tại sao nhập khẩu CIF Tại sao xuất khẩu giá FOB kế toán thực tập Dịch vụ kế toán tại quận Tân Phú giao dịch điện tử BHXH Tại sao nhập khẩu giá CIF và xuất khẩu giá FOB thực tập kế toán Danh sách các phần mềm kế toán của Việt Nam kế toán học việc Danh sách phần mềm kế toán Việt Nam Xuất khẩu FOB tuyển dụng Nhân viên kế toán dịch vụ dịch vụ kế toán tại quận Tân Phú tphcm dịch vụ kế toán ở quận Tân Phú Danh sách các phần mềm kế toán Việt Nam nhân viên kế toán kế toán dịch vụ dịch vụ kế toán quận Tân Phú tphcm Dịch vụ kế toán thuế tại quận Tân Phú Thông báo thực hiện giao dịch điện tử BHXH từ ngày 17/11/2015 tuyển dụng thực tập sale marketing Tuyển dụng thực tập kế toán các phần mềm kế toán của Việt Nam tuyển dụng kế toán tuyển dụng thực tập marketing thực hiện giao dịch điện tử BHXH từ ngày 17/11/2015 dịch vụ kế toán quận Tân Phú các phần mềm kế toán Việt Nam