Giỏ hàng

Hướng dẫn cách viết hóa đơn điều chỉnh

Cách viết hóa đơn điều chỉnh là một trong những hướng dẫn mà đa phần những người làm kế toán thuế, những người viết hóa đơn đều mong muốn tìm hiểu một cách thấu đáo. Những quy định về xuất hóa đơn điều chỉnh:

Theo thông tư 39/2014 thì:

“Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

Theo thông tư 26/2015 thì:

“Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

Như vậy có các trường hợp xảy ra như sau:

TH1

TH2

Hóa đơn sai tên, địa chỉHóa đơn sai các chỉ tiêu khác ngoài tên, địa chỉ
Chưa kê khai hay đã kê khaiĐã kê khai
Không cần lập hóa đơn điều chỉnh chỉ cần lập biên bản điều chỉnhĐược phép lập hóa đơn điều chỉnh

Hướng dẫn cách viết hóa đơn điều chỉnh sai MST như sau:

Hướng dẫn cách viết hóa đơn điều chỉnh

Như vậy chúng tôi đã gởi đến các bạn: “Hướng dẫn cách viết hóa đơn điều chỉnh”. Mọi thắc mắc về bài viết vui lòng để lại bình luận bên dưới.