Giỏ hàng

Hướng dẫn cài đặt phần mềm HTKK

Hướng dẫn cài đặt phần mềm HTKK

Hướng dẫn cài đặt phần mềm HTKK là kế toán YTHO xin gởi đến các bạn cách cài đặt phần mềm dùng để kê khai các báo cáo thuế GTGT. Đây là một trong những bước quan trọng dùng để báo cáo thuế GTGT.

Nếu trên máy tính chưa có phần mềm HTKK thì tiến hành cài mới như sau:

Đối với việc cài đặt phần mềm ứng dụng từ file download tải về thì trang thuế, các bước tiến hành như sau:

  • Bước 1: Kích đúp chuột vào mục download.
  • Vào thư mục “HTKK” chạy file exe.
  • Bước 2: Xuất hiện màn hình cài đặt như sau:

Trên màn hình xuất hiện giao diện để chọn thư mục cài đặt như sau:

Nhấn nút “Tiep tuc” để thực hiện việc cài đặt, sau khi nhấn màn hình hiện ra như sau

Mặc định thư mục cài đặt sẽ trỏ đến thư mục HTKK trong thư mục Program Files.

Nếu không cần thay đổi thư mục mặc định chọn “Tiep tuc” >

Để huỷ cài đặt chọn nút ”Huy bo”

Nếu muốn thay đổi thư mục chọn nút “Chon…”

Chọn thư mục cài đặt rồi chọn “Tiep tuc”> Sẽ xuất hiện màn hình cài đặt như sau:

Trên màn hình sẽ chỉ rõ chi tiết các thao tác có thể. Nhấn nút “Cai dat” để bắt đầu cài đặt ứng dụng. Màn hình sẽ hiện ra như sau

Kết thúc quá trình cài đặt, nhấn nút “Finish” hiển thị màn hình sau.

Đóng các ứng dụng khác đang mở.

Nhấn nút Finish đế hoàn thành quá trình cài đặt.

Chờ máy tính khởi động lại (bắt buộc phải khởi động lại).

Sau khi kết thúc quá trình cài đặt, trên màn hình Desktop xuất hiện biểu tượng HTKK.

Kích đúp vào biểu tưởng HTKK để khởi động chương trình.

Nếu trên máy đã có sẵn phần mềm HTKK thì các bạn cần sao lưu dữ liệu datafile cũ theo link sau:

Các đường dẫn thư mục chứa datafile của phần mềm HTKK
C:\Users\tencomputer\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\HTKK320\DataFiles
C:\Program Files (x86)\HTKK320\DataFiles

Sau đó các bạn có thể cài đặt như cách trên hoặc nhấp vào nâng cấp ứng dụng, các bước làm cũng tương tự.