Giỏ hàng

Hướng dẫn đăng ký MST thu nhập cá nhân

Hướng dẫn đăng ký MST thu nhập cá nhân

Hướng dẫn đăng ký MST thu nhập cá nhân online (qua mạng) là hướng dẫn các bạn cách dùng chứng minh nhân dân để đăng ký với cơ quan thuế mã số thuế tncn thông qua công ty các bạn đang làm (hoặc công ty các bạn có thể nhờ vả). Trước đây, việc đăng ký MST TNCN các bạn phải đến cơ quan thuế nộp giấy (mặc dù đã nộp online). Còn hiện nay, cơ quan thuế đã bỏ thủ tục nộp giấy cho chúng ta (theo chủ trương đơn giản thủ tục hành chính của nhà nước).

Mã số thuế thu nhập cá nhân là một công cụ dùng để quản lý, theo dõi và thu thuế của các cá nhân trên lãnh thổ sống, định cư, làm việc tại Việt Nam. Mỗi người có một CMND/hộ chiếu, căn có vào số CMND/hộ chiếu mà người ta dùng đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân.

Trước đây chúng ta làm trên phần mềm HTQT TNCN.

Bây giờ thì các bạn làm trực tiếp trên phần mềm HTKK

Mẫu 05-DK-TH-TCT tờ khai dăng ký thuế qua cơ quan chi trả (TT 95/2016)

Cách đăng ký MST thu nhập cá nhân như sau:

Đăng nhập vào phần mềm, chọn vào thuế thu nhập cá nhân => tờ khai Mẫu 05-DK-TH-TCT tờ khai dăng ký thuế qua cơ quan chi trả (TT 95/2016)

Chọn kỳ tính thuế:

Rồi nhập các chỉ tiêu theo hướng dẫn sau:

Chỉ tiêu [Mã số thuế người nộp thuế]:

Cho phép nhập, tối đa 10 ký tự đúng theo định dạng cấu trúc MST

Nếu check chọn “Thay đổi thông tin” thì bắt buộc nhập mã số thuế người nộp thuế.

Chỉ tiêu [Họ và tên người nộp thuế]:

– Đăng ký mới: Bắt buộc nhập tối đa 100 ký tự.

– Thay đổi thông tin đăng ký thuế: Khoá không cho nhập

Chỉ tiêu [Ngày sinh]: Bắt buộc nhập, theo định dạng DD/MM/YYYY. Nếu không nhớ ngày sinh có thể nhập ngày đầu tiên của năm sinh (01/01/1920), không lớn hơn ngày hiện tại

Thay đổi thông tin đăng ký thuế: Không bắt buộc nhập

Chỉ tiêu [Giới tính]: Bắt buộc lựa chọn:
– 02-Nam
– 01-Nữ

Thay đổi thông tin đăng ký thuế: Không bắt buộc nhập

Chỉ tiêu [Quốc tịch]: Thông tin bắt buộc nhập, cho lựa chọn trong danh sách quốc tịch, có mã hóa.

Thay đổi thông tin đăng ký thuế: Không bắt buộc nhập

Chỉ tiêu [CMND kê khai sai]: Checkbox.

Chỉ tiêu [Loại giấy tờ ]: Bắt buộc chọn trong danh mục:
01-Chứng minh thư
02-Hộ chiếu
03-Thẻ CCCD

Thay đổi thông tin đăng ký thuế: Không bắt buộc nhập

Chỉ tiêu [Số]: Bắt buộc nhập, nhập text 50 ký tự.

Nếu check chọn  Thay đổi thông tin đăng ký thuế, chọn loại giấy tờ là CMND, nhập trường“Số” thì bắt ràng buộc =12 ký tự.

Thay đổi thông tin đăng ký thuế: Không bắt buộc nhập.

Chỉ tiêu [Ngày cấp]: Bắt buộc nhập, cho nhập theo định dạng DD/MM/YYYY.

Thay đổi thông tin đăng ký thuế: Không bắt buộc nhập.

Chỉ tiêu [Nơi cấp]: Bắt buộc nhập, chọn trong danh mục:
+ Nếu giấy tờ tuỳ thân là “Chứng minh thư” hoặc “Thẻ CCCD”: Chọn trong danh mục 63 tỉnh thành.

+ Nếu giấy tờ tuỳ thân là “Hộ chiếu”: Chọn trong danh mục quốc tịch.

Thay đổi thông tin đăng ký thuế: Không bắt buộc nhập

Chỉ tiêu [Số nhà/đường phố, thôn xóm]: Tối đa 60 ký tự.

Chỉ tiêu [Phường/Xã]: Lựa chọn trong danh sách.

Chỉ tiêu [Quận/Huyện]: Lựa chọn trong danh sách.

Chỉ tiêu [Tỉnh/Thành phố]: Lựa chọn trong danh sách.

Chỉ tiêu [Quốc gia]: Bắt buộc Lựa chọn trong danh sách.

Nếu chọn thay đổi thông tin đăng ký thuế thì không bắt buộc nhập

Chỉ tiêu [Số nhà/đường phố, thôn xóm]: Tối đa 60 ký tự.

Bắt buộc nhập khi chọn đăng ký thuế.

Chỉ tiêu [Phường/Xã]: Lựa chọn trong danh sách.

Bắt buộc nhập khi chọn đăng ký thuế.

Chỉ tiêu [Quận/Huyện]: Lựa chọn trong danh sách.

Bắt buộc nhập khi chọn đăng ký thuế.

Chỉ tiêu [Tỉnh/Thành phố]: Lựa chọn trong danh sách.

Bắt buộc nhập khi chọn đăng ký thuế.

Chỉ tiêu [Điện thoại liên hệ]: Cho phép nhập 30 ký tự.

Chỉ tiêu [Email]: Tối đa 60 ký tự.

Các bạn nhập vào gởi file là xong rồi nhé
 Quay lại:

Bài học thuế TNCN:

 Bài giảng học thuế TNCN