Giỏ hàng

Hướng dẫn đăng ký tài khoản nộp thuế điện tử

Hướng dẫn đăng ký tài khoản nộp thuế điện tử

Hướng dẫn đăng ký tài khoản nộp thuế điện tử được hướng dẫn bởi kế toán YTHO như sau:

Tài khoản nộp thuế điện tử là tài khoản được mở đứng tên công ty và công ty dùng tài khoản này để đăng ký với cơ quan thuế nộp các loại tiền thuế.

Cách đăng ký tài khoản nộp thuế điện tử như sau:

Lưu ý: trước khi đăng ký tài khoản nộp tiền thuế điện tử thì các bạn đã đăng ký tài khoản nộp tờ khai điện tử nhé.

Trước hết các bạn cần truy cập vào website:

https://nopthue.gdt.gov.vn/epay_nnt/home.jsp

Tích chọn vào đăng ký:

Màn hình tiếp theo xuất hiện, các bạn nhập mã số thuế vào, nhấn tiếp tục:

Khi đó sẽ xuất hiện màn hình nhập liệu số tài khoản và ngân hàng bạn muốn đăng ký nộp tiền thuế điện tử, thời hạn của chứng thư số là bắt buộc ở phần  này, do đó các bạn phải cài đặt chứng thư số và xem rõ thời hạn sử dụng của nó, bạn bắt buộc nhập đúng email đăng ký (để cơ quan thuế phản hồi tài khoản về):

Nhấp vào tiếp tục thì màn hình sẽ xuất hiện như sau:

Tiếp theo các bạn cắm chữ ký số vào, ở phần này thì java và các phần mềm phải tương thích với nhau để có thể ký được dễ dàng các bạn nhé:

Sau khi ký điện tử xong các bạn nhập vào nút gởi đăng ký nhé:

Khi gởi đăng ký xong thì nhiệm vụ của các bạn là phải xác nhận với bên ngân hàng bằng cách gởi mẫu đơn đăng ký ra ngân hàng. Nếu các bạn đã gởi mẫu đăng ký với bên ngân hàng, cơ quan thuế xác nhận với ngân hàng thì bạn sẽ được cấp tài khoản đăng nhập vào email đã đăng ký ở phần trên.

Cụ thể bài hướng dẫn bằng clip như sau: