Giỏ hàng

Hướng dẫn kê khai thuế gtgt bổ sung

Kê khai thuế giá trị gia tăng bổ sung là trường hợp xảy ra khi các bạn kê khai thiếu hóa đơn mua vào, bán ra hoặc các bạn quên kết chuyển thuế GTGT của kỳ trước vào kỳ này

Trong trường hợp kê khai thiếu hóa đơn bán ra và quên kết chuyển thuế gtgt của kỳ trước các bạn bắt buộc phải kê khai bổ sung vì

+ Trường hợp kê khai thiếu hóa đơn bán ra: số lượng hóa đơn bán ra kê khai không khớp với báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Trường hợp này thông thường phát sinh thêm số thuế phải nộp và phải đóng phạt chậm nộp. Vấn đề này chúng tôi có trình bày trong clip bên dưới. Còn về mức phạt chúng tôi sẽ trình bày ở bài học kế tiếp

+ Trường hợp quên kết chuyển thuế GTGT của kỳ trước vào kỳ này: số thuế của chỉ tiêu kỳ trước chuyển kỳ này trên tờ khai kỳ này sẽ không khớp với số thuế của chỉ tiêu chuyển kỳ sau của tờ khai kỳ trước. Khi đó trên phần mềm của thuế (chỉ cơ quan thuế mới xem được) sẽ báo lỗi khi nhận tờ khai này mặc dù bạn đã gởi tờ khai thành công

+ Còn trường hợp các bạn kê thiếu hóa đơn mua vào thì các bạn có thể kê khai bổ sung vào các kỳ sau vì Căn cứ điểm đ khoản 6 điều 1 Luật số 31/20

13/QH13 có quy định: “Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế”.

Tuy nhiên tùy vào từng trường hợp có lợi cho doanh nghiệp của mình mà các bạn thực hiện kê khai bổ sung đầu vào đầu ra cho phù hợp.

Như vậy thời hạn kê khai bổ sung thuế GTGT đầu vào và đầu ra là trước khi cơ quan thuế có quyết định thanh tra kiểm tra đơn vị của bạn.

Nếu như các bạn có thêm thắc mắc sau khi xem xong clip thì hãy để lại bình luận bên dưới chúng tôi sẽ giải đáp cho các bạn.