Giỏ hàng

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo PP trực tiếp

Trong kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì có các phương pháp kê khai bao gồm: kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng, kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu,..Theo phương pháp trực tiếp trên GTGT thì chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý.

Hiện nay trên thị trường Việt Nam các doanh nghiệp kinh doanh vàng trên cả nước rất nhiều. Hiểu được sự khó khăn của các bạn kế toán khi tiến hành hạch toán, kê khai thuế cho các doanh nghiệp kinh doanh vàng, chúng tôi đã nghiên cứu tìm hiểu và phát triển các bài giảng liên quan để hỗ trợ các bạn kế toán trên cả nước. Khi chưa thực hiện kê khai hạch toán các bạn sẽ thấy khó nhưng khi đã bước vào thực hiện kê khai thì các bạn sẽ thấy vô cùng đơn giản.

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo PP trực tiếp trên GTGT chính là hướng dẫn cách các bạn điền vào tờ khai GTGT mẫu số 03/GTGT. Chi tiết từng bước điền vào các chỉ tiêu các bạn thực hiện như sau:

Chỉ tiêu [21] “Giá trị gia tăng âm được kết chuyển kỳ trước”

          Trường hợp trong kỳ tính thuế trước (tháng/ quý) không có phát sinh GTGT dương (-) hoặc GTGT dương (+) không đủ bù trừ GTGT âm (-) thì được kết chuyển để trừ vào GTGT của kỳ này. Số liệu kết chuyển vào kỳ này được lấy từ chỉ tiêu [26] trong tờ khai thuế GTGT số 03/GTGT của kỳ tính thuế trước.

          Lưu ý: GTGT âm của kỳ trước chỉ được kết chuyển sang kỳ sau trong năm dương lịch. Kết thúc năm dương lịch, GTGT âm (-) không được kết chuyển tiếp sang năm sau.

Chỉ tiêu [22] “Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra”       được xác định là doanh số bán ra vàng, bạc, đá quý (đã có thuế GTGT) trong kỳ tính thuế.

Chỉ tiêu [23] “Giá vốn của hàng hóa, dịch vụ mua vào” được xác định là giá vốn của vàng, bạc, đá quý bán ra (đã có thuế GTGT) trong kỳ tính thuế.

Chỉ tiêu [24] “Điều chỉnh tăng giá trị gia tăng âm của các kỳ trước” và chỉ tiêu [25] “Điều chỉnh giảm giá trị gia tăng âm của các kỳ trước”

          Trường hợp trong kỳ tính thuế, người nộp thuế phát hiện ra đã khai thiếu, sai sót làm phát sinh tăng/giảm GTGT âm (-) của kỳ tính thuế trước thì người nộp thuế được kê khai điều chỉnh tăng/giảm GTGT âm (-) của kỳ trước vào kỳ này.

          Trường hợp này phải có kèm theo bản giải trình 01/KHBS.

Chỉ tiêu [24] “Điều chỉnh tăng giá trị gia tăng âm của các kỳ trước” và chỉ tiêu [25] “Điều chỉnh giảm giá trị gia tăng âm của các kỳ trước”

          Trường hợp trong kỳ tính thuế, người nộp thuế phát hiện ra đã khai thiếu, sai sót làm phát sinh tăng/giảm GTGT âm (-) của kỳ tính thuế trước thì người nộp thuế được kê khai điều chỉnh tăng/giảm GTGT âm (-) của kỳ trước vào kỳ này.

          Trường hợp này phải có kèm theo bản giải trình 01/KHBS.

Chỉ tiêu [26] “Giá trị gia tăng (GTGT) chịu thuế trong kỳ” được xác định bằng công thức:

[26] = [22] – [23] – [21] – [24] + [25]

Chỉ tiêu [27] “Thuế GTGT phải nộp” được xác định bằng công thức:

[27] = [26] x 10%

Thuế suất thuế GTGT quy định dành cho các doanh nghiệp kinh doanh vàng là 10% do đó ở chỉ tiêu 27 phải nhân cho 10%

Như vậy chúng tôi đã hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo PP trực tiếp cho các bạn, các bạn có vướng mắc thì cứ liên hệ với chúng tôi