Giỏ hàng

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT trực tiếp trên tờ khai 03-GTGT

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT trực tiếp trên tờ khai 03-GTGT được cung cấp bởi công ty kế toán YTHO

Như những vấn đề mà chúng tôi đã đề cập ở bài viết phương pháp tính thuế trực tiếp trên GTGT. Các đơn vị sử dụng phương pháp tính thuế trực tiếp trên GTGT sẽ kê khai thuế GTGT trên tờ khai GTGT trực tiếp trên GTGT (mẫu số 03/GTGT). Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn điền từng chỉ tiêu trên tờ khai GTGT trực tiếp trên GTGT mẫu số 03/GTGT. Các bạn sẽ có những kiến thức tổng quan để có thể dễ dàng kê khai thuế cho doanh nghiệp của mình. Chúng tôi xin lưu ý rằng các doanh nghiệp sử dụng phương pháp này là các doanh nghiệp kinh doanh chế tác vàng, đá quý, ngoại tệ. Dó đó mức thuế suất áp dụng sẽ là 10%. Cách điền từng chỉ tiêu trên tờ khai trực tiếp trên GTGT mẫu số 03/GTGT như sau:

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT trực tiếp trên tờ khai 03-GTGT

  • Chỉ tiêu [21] “Giá trị gia tăng âm được kết chuyển kỳ trước”

          Trường hợp trong kỳ tính thuế trước (tháng/ quý) không có phát sinh GTGT dương (-) hoặc GTGT dương (+) không đủ bù trừ GTGT âm (-) thì được kết chuyển để trừ vào GTGT của kỳ này. Số liệu kết chuyển vào kỳ này được lấy từ chỉ tiêu [26] trong tờ khai thuế GTGT số 03/GTGT của kỳ tính thuế trước.

          Lưu ý: GTGT âm của kỳ trước chỉ được kết chuyển sang kỳ sau trong năm dương lịch. Kết thúc năm dương lịch, GTGT âm (-) không được kết chuyển tiếp sang năm sau.

  • Chỉ tiêu [22] “Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra”       được xác định là doanh số bán ra vàng, bạc, đá quý (đã có thuế GTGT) trong kỳ tính thuế.
  • Chỉ tiêu [23] “Giá vốn của hàng hóa, dịch vụ mua vào” được xác định là giá vốn của vàng, bạc, đá quý bán ra (đã có thuế GTGT) trong kỳ tính thuế.
  • Chỉ tiêu [24] “Điều chỉnh tăng giá trị gia tăng âm của các kỳ trước” và chỉ tiêu [25] “Điều chỉnh giảm giá trị gia tăng âm của các kỳ trước”

          Trường hợp trong kỳ tính thuế, người nộp thuế phát hiện ra đã khai thiếu, sai sót làm phát sinh tăng/giảm GTGT âm (-) của kỳ tính thuế trước thì người nộp thuế được kê khai điều chỉnh tăng/giảm GTGT âm (-) của kỳ trước vào kỳ này.

          Trường hợp này phải có kèm theo bản giải trình 01/KHBS.

  • Chỉ tiêu [24] “Điều chỉnh tăng giá trị gia tăng âm của các kỳ trước” và chỉ tiêu [25] “Điều chỉnh giảm giá trị gia tăng âm của các kỳ trước”

          Trường hợp trong kỳ tính thuế, người nộp thuế phát hiện ra đã khai thiếu, sai sót làm phát sinh tăng/giảm GTGT âm (-) của kỳ tính thuế trước thì người nộp thuế được kê khai điều chỉnh tăng/giảm GTGT âm (-) của kỳ trước vào kỳ này.

          Trường hợp này phải có kèm theo bản giải trình 01/KHBS.

  • Chỉ tiêu [26] “Giá trị gia tăng (GTGT) chịu thuế trong kỳ” được xác định bằng công thức:

[26] = [22] – [23] – [21] – [24] + [25]

  • Chỉ tiêu [27] “Thuế GTGT phải nộp” được xác định bằng công thức:

[27] = [26] x 10%

Tham khảo: Hướng dẫn kê khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu mẫu số 04/GTGT