Giỏ hàng

Hướng dẫn kê khai thuế hoạt động cho thuê nhà của hộ cá nhân kinh doanh

Hướng dẫn kê khai thuế hoạt động cho thuê nhà của hộ cá nhân kinh doanh là đối với các hộ gia đình có cho thuê nhà cần kê khai nộp thuế.

Kế toán Ytho xin hướng dẫn kê khai thuế hoạt động cho thuê nhà của hộ cá nhân kinh doanh như sau:

1. Nguyên tắc khai thuế hoạt động cho thuê nhà của hộ cá nhân kinh doanh

Hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê thuộc đối tượng phải khai, nộp thuế GTGT, thuế TNCN và nộp thuế môn bài theo thông báo của cơ quan thuế.

Hộ, cá nhân có tài sản cho thuê được lựa chọn một trong hai hình thức khai thuế GTGT và thuế TNCN như sau:

a. Khai thuế theo quý

Hộ, cá nhân có tài sản cho thuê thực hiện khai thuế GTGT, TNCN theo quý và tính giảm trừ gia cảnh theo thực tế phát sinh của từng quý.

Doanh thu khai thuế trong quý là doanh thu phát sinh trong quý theo thời hạn thuê trên hợp đồng. Trường hợp trong quý không phát sinh doanh thu thì hộ, cá nhân không phải khai thuế.

Thu nhập chịu thuế TNCN được ấn định căn cứ vào Biểu tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu theo quy định của pháp luật về thuế TNCN.

Hướng dẫn kê khai thuế hoạt động cho thuê nhà của hộ cá nhân kinh doanh

b. Khai thuế theo từng hợp đồng phát sinh

                Hộ, cá nhân có tài sản cho thuê thực hiện khai thuế theo từng hợp đồng phát sinh theo kỳ hạn thanh toán trên hợp đồng. Cụ thể như sau:

                b.1) Trường hợp hợp đồng cho thuê có kỳ hạn thanh toán từ một năm trở xuống thì hộ, cá nhân có tài sản cho thuê thực hiện khai và nộp thuế GTGT, thuế TNCN theo từng lần thanh toán và thực hiện quyết toán thuế TNCN nếu thuộc diện quyết toán theo quy định của pháp luật thuế TNCN.

                b.2) Trường hợp hợp đồng cho thuê tài sản có kỳ hạn thanh toán trên một năm thì hộ, cá nhân lựa chọn hình thức quyết toán thuế TNCN hết vào năm đầu hoặc quyết toán thuế TNCN riêng cho từng năm.

b.2.1) Trường hợp lựa chọn hình thức khai và nộp thuế TNCN hết vào năm đầu thì doanh thu được xác định theo doanh thu trả tiền một lần và tính giảm trừ gia cảnh của năm hiện tại, các năm sau không phải tính lại. Công thức xác định số thuế phải nộp như sau:

 

Số thuế GTGT phải nộp=Doanh thu trả tiền một lầnxTỷ lệ % tính thuế GTGT

 

Số thuế TNCN phải nộp=(Doanh thu trả tiền một lầnxTỷ lệ thu nhập chịu thuế TNCN      –Các khoản giảm trừ)xThuế suất theo Biểu luỹ tiến

 

b.2.2) Trường hợp lựa chọn hình thức quyết toán thuế TNCN theo từng năm thì tạm kê khai doanh thu trả tiền một lần và tính giảm trừ gia cảnh của năm đầu, doanh thu trả tiền một lần được phân bổ cho số tháng trả tiền trước để tính số thuế tạm nộp của một tháng. Hộ, cá nhân có tài sản cho thuê tạm nộp thuế thu nhập cá nhân và nộp thuế giá trị gia tăng cho cả thời gian thu tiền trước. Khi quyết toán thuế năm doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ theo số tháng cho thuê của từng năm và tính giảm trừ gia cảnh theo thực tế phát sinh của từng năm. Công thức xác định số thuế phải nộp như sau:

Số thuế GTGT phải nộp=Doanh thu trả tiền một lầnxTỷ lệ % tính thuế GTGT
     
Số thuế TNCN tạm nộp năm đầu=Số thuế tạm nộp một thángxSố tháng trả tiền trước
         

 

 

 

 

 

 

Số thuế TNCN tạm nộp một tháng=(Doanh thu trả tiền một lầnxTỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn địnhCác khoản giảm trừ)xThuế suất theo biểu luỹ tiến

 

 

Số tháng trả tiền trước
 

 

 

          
Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế năm khi quyết toán=Doanh thu trả tiền một lầnxSố tháng thuê nhà trong năm
Số tháng trả tiền trước
              

 

  1. Hồ sơ khai thuế hoạt động cho thuê nhà của hộ cá nhân kinh doanh

Hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê không phân biệt lựa chọn hình thức khai thuế theo quý hay từng hợp đồng phát sinh khai thuế theo Mẫu số 01/KK-TTS ban hành kèm theo Thông tư 156 kèm theo các tài liệu liên quan đến việc cho thuê tài sản (hợp đồng, thanh lý hợp đồng và tài liệu khác).

Hướng dẫn kê khai thuế hoạt động cho thuê nhà của hộ cá nhân kinh doanh

  1. Nơi nộp hồ sơ khai thuế hoạt động cho thuê nhà của hộ cá nhân kinh doanh

                Nơi nộp hồ sơ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản là Chi cục Thuế nơi có tài sản cho thuê.

  1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoạt động cho thuê nhà của hộ cá nhân kinh doanh

a) Đối với hình thức khai thuế theo quý thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.

b) Đối với hình thức khai thuế theo từng hợp đồng phát sinh thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau quý bắt đầu thời hạn thuê. Quý bắt đầu của thời hạn thuê được xác định theo tháng bắt đầu của thời hạn thuê theo hợp đồng.

                Ví dụ 35:  Ông X có phát sinh hợp đồng cho thuê nhà với thời hạn thuê là 3 năm kể từ ngày 10/04/2014 đến ngày 10/04/2017 và Ông X lựa chọn hình thức khai thuế theo từng hợp đồng thì thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2014.

  1. Thời hạn nộp thuế hoạt động cho thuê nhà của hộ cá nhân kinh doanh

a) Đối với hình thức khai thuế theo quý thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

b) Đối với hình thức khai thuế theo từng hợp đồng phát sinh thời hạn nộp thuế là thời điểm khai thuế với cơ quan thuế.

Trên đây là những quy định trong bài viết: Hướng dẫn kê khai thuế hoạt động cho thuê nhà của hộ cá nhân kinh doanh.

Chi tiết cách kê khai thuế hoạt động cho thuê nhà của hộ cá nhân kinh doanh là hướng dẫn các bạn điền vào tờ khai hoạt động cho thuê tài sản ( mẫu số 01/KK-TTS).

Cách điền vào tờ khai hoạt động cho thuê tài sản ( mẫu số 01/KK-TTS) các bạn tham khảo tại đây

Như vậy Kế toán Ytho đã hướng dẫn kê khai thuế hoạt động cho thuê nhà của hộ cá nhân kinh doanh. Các bạn có thắc mắc về bài viết: Hướng dẫn kê khai thuế hoạt động cho thuê nhà của hộ cá nhân kinh doanh vui lòng để lại bình luận cho chúng tôi