Giỏ hàng

Hướng dẫn kê khai thuế môn bài khi thay đổi vốn kinh doanh

Hướng dẫn kê khai thuế môn bài khi thay đổi vốn kinh doanh

Khi tăng hay giảm vốn kinh doanh sẽ làm thay đổi đến cơ sở xác định thuế môn bài. Các bạn cần thực hiện một số công việc quan trọng với thuế sau khi đã có giấy phép kinh doanh với số vốn điều lệ mới.

Hướng dẫn kê khai thuế môn bài khi tăng vốn kinh doanh

Kế toán YTHO xin hướng dẫn kê khai thuế môn bài khi thay đổi vốn kinh doanh như sau:

Cơ sở pháp lý:

Theo điều 1 thông tư 42/2003/TT-BTC thì:

– Căn cứ xác định mức thuế môn bài là vốn đăng ký của năm trước năm tính thuế.

Ví dụ: Công ty TNHH A vốn đăng ký của năm 2002 là 6 tỷ đồng thì mức Môn bài năm 2003 sẽ được xác định căn cứ vào vốn đăng ký là 6 tỷ đồng và mức thuế Môn bài phải nộp năm 2003 là 2.000.000 đồng/năm. Trong năm 2003 nếu có điều chỉnh tăng, giảm vốn đăng ký thì mức thuế Môn bài năm 2003 vẫn được xác định theo vốn đăng ký năm 2002. Vốn đăng ký mới tính đến cuối năm 2003 là căn cứ để phân bậc Môn bài của năm 2004.

Mỗi khi có thay đổi tăng hoặc giảm vốn đăng ký, cơ sở kinh doanh phải kê khai với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để làm căn cứ xác định mức thuế Môn bài của năm sau. Nếu không kê khai sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế và bị ấn định mức thuế Môn bài phải nộp.

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp tăng vốn thì thực hiện như sau:

Giả sử doanh nghiệp YTHO thành lập năm 2015 với vốn điều lệ đăng ký là 1 900 000 000 VNĐ. 

Trong năm 2015 thì YTHO đã kê khai và nộp thuế môn bài.

Đầu năm 2016 (trước ngày 30/1/2016) YTHO tiến hành nộp thuế môn bài theo bậc 4, mức thuế môn bài là 1 000 000 VNĐ

Trong năm 2016 YTHO tăng vốn điều lệ lên 9 000 000 000 VNĐ. Lúc này YTHO phải kê khai thuế môn bài lại theo bậc mới (thời hạn kê khai là 31/12/2016). Không phải nộp thêm tiền thuế môn bài

Sang đầu năm 2017 (trước ngày 30/1/2017) YTHO nộp thuế môn bài xác định theo bậc thuế mới là bậc 3: 2 000 000 VNĐ. Không phải nộp lại tờ khai thuế môn bài.

Trường hợp giảm vốn kinh doanh thì tương tự các bạn nhé.

Tham khảo:  Mức thuế môn bài dành cho doanh nghiệp