Giỏ hàng

Hướng dẫn khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Hướng dẫn khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là hướng dẫn các bạn lập quyết toán thuế TNDN để nộp đến cơ quan thuế.

Hạn nộp quyết toán thuế TNDN năm là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hạn nộp báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán thuế TNCN cũng trong thời gian này.

Khi kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp các bạn cần chuẩn bị sổ sách kế toán đầy đủ về các tài khoản doanh thu và chi phí. Công việc này cần nhiều thời gian và quá trình cả một năm làm việc của các bạn kế toán. Để hình thành sổ kế toán các bạn cần ghi chép các nghiệp vụ kế toán đầy đủ hóa đơn chứng từ theo quy định hiện hành. Để công việc quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp chính xác các bạn cần phải ghi chép và hạch toán sổ sách kế toán chính xác. Do đó các bạn cần chuẩn bị các công cụ để làm được việc này. Các công cụ bao gồm phần mềm kế toán hoặc phần mềm kế toán excel. Ngoài ra các kiến thức kế toán dùng để quyết toán thuế TNDN cũng rất quan trọng. Sau đây kế toán Ytho sẽ hướng dẫn các bạn cách kê khai nộp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp:

Bài giảng Hướng dẫn khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bằng video của kế toán YTHO như sau:

Cách điền vào các chỉ tiêu trên tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN tham khảo tại đây