Giỏ hàng

Hướng dẫn lập tờ khai lệ phí môn bài mới nhất

Hướng dẫn lập tờ khai lệ phí môn bài mới nhất

Bài viết hướng dẫn lập tờ khai lệ phí môn bài mới nhất được cập nhật những thông tư và mẫu biểu mới nhất.

Khi doanh nghiệp thành lập mới, doanh nghiệp thành lập chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện mới phải kê khai lệ phí môn bài để nộp tới chi cục thuế.

Cách lập tờ khai lệ phí môn bài như sau:

[01] Kỳ tính thuế: Ghi năm nộp lệ phí môn bài: VD: 2018

[02]  Lần đầu: Nếu là lần đầu tích dấu “x”

[03]  Bổ sung lần thứ: Nếu là DN đã kê khai từ năm trước, lần thứ mấy thì viết vào.

[04] Người nộp lệ phí : Ghi tên công ty nộp thuế.

– Nếu là chi nhánh ở khác Tỉnh, Thành Phố với trụ sở chính, thì phải nộp thuế môn bài tại địa phương nơi chi nhánh hoạt động và ghi theo tên chi nhánh.

[05] Mã số thuế: Ghi mã số thuế của Công ty.

– Nếu là chi nhánh ở khác Tỉnh, TP với trụ sở chính, thì ghi mã số thuế theo chi nhánh

Từ chỉ tiêu [12] đến [20] là dành cho đại lý thuế, nên bạn bỏ qua phần này:

[12] Đại lý thuế (nếu có) :………….. Bỏ qua

[13] Mã số thuế: …………………………………….

[14] Địa chỉ:  ………………………………………

[15] Quận/huyện: ………………. [16] Tỉnh/Thành phố: …………………

[17] Điện thoại: …………………  [18] Fax: ……………… [19] Email: ………………

[20] Hợp đồng đại lý thuế số:………………………….ngày ………………………..

[21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm: (đánh dấu “X” nếu có)

– Nếu cơ sở kinh doanh lập tờ khai lần đầu trong năm tính thuế thì không cần đánh dấu vào chỉ tiêu này.

– Nếu doanh nghiệp trong năm có phát sinh bổ sung khai và nộp thuế môn bài cho cơ sở kinh doanh mới thành lập thuộc diện Người nộp thuế phải khai và nộp lệ phí môn bài thì đánh dấu (x) vào ô này.

Ghi các chỉ tiêu trong bảng:

Chỉ tiêu [22]:

Cột (2) – người nộp thuế môn bài: Hỗ trợ đưa tên người nộp thuế từ thông tin chung lên.

Cột (4) – vốn đăng kí, mức thu nhập bình quân hàng tháng: Nhập dạng số không âm, mặc định là 0.

Cột (5)– Mức lệ phí môn bài: Tự động hiển thị theo Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư, doanh thu ở cột (4), cho sửa.

 • Tại chỉ tiêu 22:
  • Giá trị cột 4 >10 tỷ thì mức lệ phí môn bài là 3.000.000
   0 < Giá trị cột 4 <=10 tỷ thì mức lệ phí môn bài là 2.000.000

Cột (6)– mức thuế môn bài: Tự động hiển thị theo bậc môn bài ở cột (5), cho sửa. Kiểm tra giá trị sửa chỉ bằng 1 hoặc ½ mức hiển thị

VD bậc 1 là 3tr thì giá trị sửa chỉ là 3tr hoặc 1,5tr

 • Bậc 1: 3.000.000
 • Bậc 2: 2.000.000

Chỉ tiêu [23]:

Cột mã số thuế: Điền mã số thuế của chi nhánh nếu có

Cột (2) – người nộp lệ phí môn bài: Nhập dạng text, tối đa 250 ký tự.

Cột (4) – vốn đăng kí, mức thu nhập bình quân hàng tháng: Nhập dạng số không âm, mặc định là 0

Cột (5)– mức lệ phí môn bài: Giá trị cột 4 không ghi nếu không đăng ký, mức lệ phí môn bài là 1.000.000, cho sửa 500 000 nếu làm 1/2 năm

Chú ý:  Tờ khai gửi đến cơ quan thuế được coi là hợp lệ khi:

 • Kết xuất từ phần mềm HTKK file xml
 • Tờ khai đầy đủ thông tin
 • Được ký bởi chữ ký số

Các bạn bắt buộc sử dụng hình thức nộp tờ khai lệ phí môn bài qua mạng

Quy định về tiểu mục nộp lệ phí môn bài:

Vốn (VNĐ)BậcTiểu mụcSố tiền phải nộp 1 năm
>10 000 000 000128623 000 000
0< vốn <= 10 000 000 000228632 000 000
Chi nhánh, văn phòng đại diện,

 

địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp,

tổ chức kinh tế khác

 

328641 000 000

Nếu thành lập vào 6 tháng cuối năm thì số tiền nộp còn 1/2.

Đối với doanh nghiệp mới thành lập hoặc chi nhánh mới thành lập thì hạn nộp lệ phí môn bài là ngày cuối tháng hoặc sau 30 ngày kể từ ngày thành lập.

Đối với doanh nghiệp và chi nhánh đã thành lập được 1 năm trở lên thì hạn nộp lệ phí môn bài hàng năm là 30/01.

Tham khảo: Hướng dẫn lập tờ khai thuế môn bài cho cơ sở kinh doanh mới: